[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Khai thác tiềm năng kinh tế du lịch ở các tỉnh Duyên hải miền Trung

[/kythuat]
[tomtat]
Khai thác tiềm năng kinh tế du lịch ở các tỉnh Duyên hải miền Trung
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
Chương 1: KINH TẾ DU LỊCH VÀ VIỆC KHAI THÁC TIỀM NĂNG KINH TẾ DU LỊCH Ở NƯỚC TA
1.1. Kinh tế du lịch và vai trò của du lịch trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta.
1.2. Quan điểm của Đảng, chính sách của Nhà nước về khai thác tiềm năng kinh tế du lịch ở nước ta hiện nay.
1.3. Nguyên nhân khách quan của việc khai thác tiềm năng phát triển du lịch.
1.4. Du lịch Việt Nam trong sự phát triển của du lịch thế giới.
Chương 2: KHAI THÁC TIỀM NĂNG KINH TẾ DU LỊCH Ở CÁC TỈNH DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG – THỰC TRẠNG VÀ TRIỂN VỌNG
2.1.Đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội và tiềm năng kinh tế du lịch ở các tỉnh Duyên hải miền Trung.
2.2. Tình hình khai thác tiềm năng kinh tế du lịch ở các tỉnh Duyên hải miền Trung và những vấn đề đặt ra.
Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐỂ KHAI THÁC TIỀM NĂNG KINH TẾ DU LỊCH Ở CÁC TỈNH DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG
3.1. Quan điểm và phương hướng khai thác tiềm năng kinh tế du lịch ở các tỉnh Duyên hải miền Trung.
3.2. Những giải pháp để khai thác tiềm năng kinh tế du lịch ở các tỉnh Duyên hải miền Trung.
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan