[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu áp dụng công nghệ nhiệt luyện chân không để nhiệt luyện các sản phẩm cơ khí chất lượng cao

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu áp dụng công nghệ nhiệt luyện chân không để nhiệt luyện các sản phẩm cơ khí chất lượng cao
MỤC LỤC
GIỚI THIỆU
I. TỔNG QUAN NHIỆT LUYỆN TRONG MÔI TRƯỜNG CHÂN KHÔNG
1.1. Lợi ích và sự cần thiết của công nghệ nhiệt luyện chân không
1.2. Vai trò của công nghệ nhiệt luyện trong việc chế tạo khuôn sử dụng trong ngành cơ khí chế tạo máy
1.3. Nhiệt luyện trong môi trường chân không ở nước ngoài
1.4. Nhiệt luyện trong môi trường chân không ở nước ta
II. NHU CẦU VỀ CHẾ TẠO VÀ CUNG CẤP KHUÔN KIM LOẠI Ở VIỆT NAM
III. NHIỆT LUYỆN KHUÔN ĐÚC ÁP LỰC
3.1. Đặc điểm của thép chế tạo khuôn đúc áp lực
3.2. Yêu cầu của khuôn đúc nhôm
3.3. Nhiệt luyện khuôn đúc áp lực nhôm
IV. THỰC NGHIỆM CÔNG NGHỆ NHIỆT LUYỆN KHUÔN ĐÚC THÂN BƠM BRA 50
4.1. Phương pháp và thiết bị kiểm tra
4.2. Kiểm tra vật liệu đầu vào
4.3. Xác định các thông số kỹ thuật của khuôn đúc
4.4. Thiết kế quy trình công nghệ nhiệt luyện mẫu, khuôn đúc áp lực thân bơm BRA 50 trong lò chân không
4.5. Hoá nhiệt luyện
4.6. Khảo nghiệm khuôn đúc áp lực
V. KẾT LUẬN
VI. TÀI LIỆU THAM KHẢO
VII. PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan