[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu chế tạo khuôn uốn định hình trên máy CNC sử dụng trong sản xuất bàn ghế bằng thép ống

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu chế tạo khuôn uốn định hình trên máy CNC sử dụng trong sản xuất bàn ghế bằng thép ống
MỤC LỤC
I. TỔNG QUAN
1.1 Máy uốn ống, nguyên lý uốn ống kiểu trục tâm.
1.2 Khuôn mẫu kim loại và khuôn uốn ống.
II. GIA CÔNG KHUÔN TRÊN MÁY CNC
2.1 Máy CNC cắt kim loại bằng dao cụ.
2.2 Máy tia lửa điện.
2.3 Lập trình gia công khuôn mẫu trên máy CNC.
III. QUI TRÌNH CHẾ TẠO KHUÔN UỐN BÀN GHẾ TRÊN MÁY CNC
3.1 Qui trình gia công cơ.
3.2 Qui trình nhiệt luyện.
3.3 Sơ đồ qui trình chế tạo.
IV. KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
1. Biên bản nghiệm thu chạy thử sản phẩm.
2. Phiếu đo độ cứng.
3. Một số chu trình gia công trong các hệ điều khiển CNC.
[/tomtat]

Bài viết liên quan