[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu chuẩn hoá và thiết kế mẫu băng tải mỏ than hầm lò


[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu chuẩn hoá và thiết kế mẫu băng tải mỏ than hầm lò
File toàn văn Down tại đây
File bản vẻ Down tại đây 
MỤC LỤC
TÓM TẮT ĐỀ TÀI
MỞ ĐẦU
Chương 1. KHẢO SÁT TÌNH HÌNH SỬ DỤNG BĂNG TẢI TẠI MỘT SỐ MỎ THAN HẦM LÒ TKV
Chương 2. NGHIÊN CỨU CHUẨN HOÁ, PHÂN LOẠI KIỂU, CỠ MỘT SỐ BĂNG
2.1. Phân loại băng tải.
2.2. nghiên cứu chuẩn hoá một số loại băng tải điển hình.
Chương 3. XÂY DỰNG CÁC PHẦN MỀM ỨNG DỤNG
3.1. Xây dựng phần mềm tính toán băng tải trên máy vi tính.
3.2. Phần mềm thiết kế kiểm tra bền tang dẫn động băng tải.
3.3. Phần mềm thiết kế kiểm tra bền các cặp bánh răng của hộp giamt tốc.
3.4. Phần mềm thiết kế kiểm tra bền trục hộp giảm tốc.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
Phiếu đăng ký đề tài.
Hợp đồng nghiên cứu nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.
Hợp đồng triển khai đề tài.
[/tomtat]

Bài viết liên quan