[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu dạng bào chế và tiền lâm sàng của thuốc artesunat kết hợp với piperaquin để làm thuốc chữa sốt rét

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu dạng bào chế và tiền lâm sàng của thuốc artesunat kết hợp với piperaquin để làm thuốc chữa sốt rét
MỤC LỤC
1. ĐẶT VẤN ĐỀ
2. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI
2.1. Tình hình nghiên cứu ngoài nước.
2.2. Tình hình nghiên cứu trong nước.
3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Nghiên cứu dạng bào chế.
3.1.1. Hóa chất và thiết bị.
3.1.2. Phương pháp nguyên cứu.
3.2. Nghiên cứu tác dụng của thuốc đối với ký sinh trúng sốt rét Invivo và Invitro.
3.2.1. Nguyên liệu.
3.2.2. Kỹ thuật sử dụng trong nghiên cứu.
3.2.3. Chỉ số đánh giá.
3.3. Phương pháp xử lý số liệu.
4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1. Nghiên cứu dạng bào chế.
4.1.1. Công thức cho 1 viên thuốc.
4.1.2. Khối lượng đồng đều của viên.
4.1.3. Độ cứng.
4.1.4. Định tính.
4.1.5. Định lượng hàm lượng artesunat và piperaquin.
4.2. Nghiên cứu tác dụng đối với ký sinh trúng sốt rét Invivo và Invitro.
4.2.1. Tác dụng đối với ký sinh trùng sốt rét trên nuôi cấy.
4.2.2. Tác dụng đối với ký sinh trùng sốt rét trên gia súc vật thực nghiệm.
5. BÀN LUẬN
6. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
7. TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan