[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu công nghệ chế tạo điện cực bằng hợp kim magiê cho bình nước nóng lạnh

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu công nghệ chế tạo điện cực bằng hợp kim magiê cho bình nước nóng lạnh
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1 TỔNG QUAN
1.1 Tình hình nghiên cứu và sản xuất trong và ngoài nước.
1.1.1 Tình hình nghiên cứu ở nước ngoài.
1.1.2 Tình hình nghiên cứu ở trong nước.
1.2 Tổng quan cơ sở lý thuyết.
1.2.1 Một số loại hợp kim magiê công nghiệp.
1.2.1.1 Cấu trúc và tính chất của magiê.
1.2.1.2 Các hợp kim của magiê.
1.2.1.2.1 Hợp kim đúc.
1.2.1.2.2 Hợp kim magiê với nhôm và kẽm.
1.2.2 Nấu luyện hợp kim magiê.
1.2.2.1 Nấu luyện hợp kim magiê trong lò phản xạ.
1.2.2.2 Nấu luyện hợp kim magiê trong lò cảm ứng tần số công nghiệp.
1.2.2.3 Trợ dung.
1.2.2.4 Nấu luyện hợp kim magiê trong lò chân không.
1.2.3 Các phương pháp sản xuất đúc hợp kim magiê.
1.2.3.1 Đúc trong khuôn vỏ cứng.
1.2.3.2 Đúc chân không.
1.2.4 Nhiệt luyện hợp kim magiê.
Chương 2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ CÔNG TÁC CHUẨN BỊ
2.1 Phương pháp nghiên cứu.
2.2 Thiết bị và vật tư nghiên cứu.
2.2.1 Thiết bị nghiên cứu.
2.2.2 Nguyên liệu và hóa chất.
2.2.3 Công tác phân tích.
2.2.4 Sơ đồ công nghệ.
Chương 3 NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1 Nghiên cứu công nghệ nấu luyện hợp kim magiê.
3.1.1 Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ nấu luyện đến sự cháy hao magiê.
3.1.2 Nghiên cứu ảnh hưởng của thời gian nấu luyện đến sự cháy magiê.
3.1.3 Nghiên cứu ảnh hưởng của trợ dung trong quá trình nấu luyện.
3.2 Nghiên cứu phương pháp đúc điện cực bình nóng lạnh bằng hợp kim magiê.
3.2.1 Nghiên cứu chế tạo khuôn kim loại.
3.2.2 Nghiên cứu phương pháp đúc chân không.
3.2.3 Khảo sát công nghệ nhiệt luyện hợp kim magiê.
3.2.4 Nghiên cứu cấu trúc tế vi của hợp kim nghiên cứu.
3.3 Nhận xét chung kết quả nghiên cứu.
3.4 Nghiên cứu thí nghiệm mẻ lớn.
3.5 Qui trình công nghệ.
Chương 4 ĐỊNH HƯỚNG ÁP DỤNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan