[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống máy, thiết bị cắt rong, cỏ dại, vớt bèo tây, rác thải nổi trong lòng kênh, mương, hồ chứa nước

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống máy, thiết bị cắt rong, cỏ dại, vớt bèo tây, rác thải nổi trong lòng kênh, mương, hồ chứa nước
MỤC LỤC
Chương 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
1.1. Mở đầu
1.2. Cơ giới hoá cắt rong cỏ trên thế giới
1.3. Tiếp cận và hướng hướng nghiên cứu giải quyết cho đề tài
Chương 2: KHẢO SÁT
2.1. Khảo sát kênh thuỷ lợi tại tỉnh Tây Ninh
2.2. Khảo sát hiện trạng rong cỏ trong lòng kênh mương của tỉnh Tây Ninh
2.3. Khảo sát tình hình rác thải trên sông ngòi kênh rạch tại TP. Hồ Chí Minh
2.4. Tính chất nước và môi trường làm việc
2.5. Thu gom rác
2.6. Khảo sát tìm hiểu đặc tính cây rong, bèo tây
2.6.1. Rong đuôi chồn
2.6.2. Rong "Hydrilla"
2.6.3. Lục bình
Chương 3: NGHIÊN CỨU, TÍNH TOÁN THIẾT KẾ MÁY CẮT RONG
3.1. Những vấn đề chung cho việc thực hiện tính toán thiết kế hệ thống máy
3.1.1. Mô tả hoạt động của máy chính
3.1.2. Phương pháp nghiên cứu
3.2. NGHIÊN CỨU TÍNH TOÁN THIẾT KẾ PHAO NỔI
3.2.1. Khảo sát tìm hiều về các dạng Poonton
3.2.2. Cơ sở lý thuyết
3.2.3. Tính toán thiết kế phao nổi
3.3. NGHIÊN CỨU, TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG DI ĐỘNG (PADDLE WHEEL) BÁNH XE NƯỚC
3.3.1. Khái niệm
3.3.2. Lựa chọn và xác định cho thiết bị di chuyển trong môi trường rong cỏ
3.3.3. Cơ sở lý thuyết để tính toán thiết kế bánh xe nước (Paddle Wheel)
3.3.4. Lý thuyết động lực hoạt động của bánh guồng[7,2]
3.3.5. Các tam giác vận tốc và dạng của cánh guồng
3.3.6. Số cánh của guồng máy
3.3.7. Lý thuyết tính toán lực tác dụng lên máy cắt rong cỏ
3.3.8. Lý thuyết thiết kế trục
3.3.9. Tính toán thiết kế cụm di động guồng máy
3.4. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CỤM DAO CẮT
3.4.1. Tổng quan tìm hiểu về dao cắt thái thực vật
3.4.2. Cơ cấu chuyển động cho bộ phận cắt.[6]
3.4.3. Tính toán thiết kế bộ dao cắt
3.5. TÍNH TOÁN HỆ THỐNG BĂNG TẢI TRÊN MÁY CẮT RONG
3.5.1. Tính toán băng tải xích
3.5.2. Tính toán đĩa xích
3.5.3. Tính toán – kiểm tra bền khớp nối
3.5.4. Kiểm nghiệm độ bền trục
3.5.5. Tính toán chọn ổ lăn
3.5.6. Tính toán thiết bị kéo căng
3.5.7. Tính bền hệ thống khung đỡ
3.5.8. Tính lực tác dụng lên pittông thuỷ lực của băng tải
3.6. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CỤM GOM BÈO
3.6.1. Các thông số yêu cầu
3.6.2. Tính toán
3.6.3. Tính bền tại những tiết diện nguy hiểm
3.7. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG THỦY LỰC
3.7.1. Giới thiệu về các chức năng các các hoạt động của máy
3.7.2. Hoạt động và chức năng của từng cụm
3.7.3. Thiết kế sơ đồ hệ thống thủy lực cho máy
3.7.4. Tính toán, chọn lựa các chi tiết chính và thiết kế hệ thống đường ống
3.7.5. Tính toán các thông số của bơm và các motor thủy lực của máy
3.7.6. Tính toán bơm thủy lực cho toàn hệ thống
3.8. TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ REMORQUE CHUYÊN DÙNG
3.8.1. Thiết kế Sơ đồ nguyên lý, kích thước từng phần và kết cấu từng phần
3.8.2. Xác định vị trí trọng tâm của máy trên remorque
3.8.2.1. Vị trí của bánh xe
3.8.3. Tính toán và kiểm nghiệm bền cho khung remorque
3.8.4. Tính và kiểm tra chốt khớp xoay của bản lề
3.8.5. Kiểm tra tính ổn định ngang
3.8.6. Kích thước tổng thể của hai khung remorque
3.8.7. Tính toán thiết kế trục xe remorque
3.8.8. Tính toán bulông
3.8.9. Thiết kế con lăn
3.9. TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ VÀ KIỂM TRA BỀN BĂNG TẢI CHUYỂN RONG LÊN BỜ
3.9.1. Sơ đồ trình tự tính toán băng tải kiêu xích tấm di động
3.9.2. Tính toán xích tải
3.9.3. Tính toán, thiết kế đĩa xích
3.9.4. Tính toán trục của băng tải
3.9.5. Kiểm nghiệm bền cho kết cấu khung
3.9.6. Tính toán lực tác dụng lên piston thủy lực
Chương 4: XÂY DỰNG QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO
Chương 5: KHẢO NGHIỆM MÁY
5.1. Các vấn đề tổng quát phục vụ khảo nghiệm máy
5.1.1. Khảo sát kênh khu vực khảo nghiệm
5.1.2. Tình hình rong cỏ trong lòng kênh mương.
5.2. Khảo sát một số thông số chính trước khi đưa máy vào khảo nghiệm
5.2.1. Dụng cụ phục vụ khảo nghiệm
5.2.2. Khảo sát chiều rộng kênh tại vị trí khảo nghiệm
5.2.3. Xác định mật độ thảm thực vật (rong, bèo tây, bèo ván, cỏ dại..)
5.3. Báo Cáo Kết Quả Khảo Nghiệm Máy
5.4. Thí nghiệm thăm dò có tải của máy cắt rong
5.4.1. Khảo nghiệm vận tốc hệ dao cắt
5.4.2. Khảo nghiệm vận tốc hệ dao cắt và vận tốc tiến của máy
5.4.3. Thực hiện thí nghiệm thăm dò cách đổ sản phẩm lên bờ ở một phía
5.4.4. Thực hiện thí nghiệm thăm dò các đổ sản phầm lên bờ ở hai phía
5.5. Khảo nghiệm các chế độ làm việc của máy cắt rong
5.5.1. Khảo nghiệm chức năng cắt rong với vận tốc dao thấp, vận tốc tiến trung bình
5.5.2. Khảo nghiệm xác định chất lượng cắt ở chế độ dao cắt định mức vận tốc tiến định mức.
5.5.3. Khảo nghiệm cắt rong theo chế độ vận tốc dao cắt nhanh - vận tốc tiến định mức
5.5.4. Khảo nghiệm cắt rong theo chế độ vận tốc dao cắt nhanh - vận tốc tiến trên mức
5.5.5. Khảo nghiệm chức năng vớt bèo ván
5.5.6. Khảo nghiệm chức năng vớt bèo ván và kết hợp cắt rong
5.5.7. Khảo nghiệm chức năng vớt bèo lục bình dạng bèo kết khối mức độ trung bình
5.5.8. Khảo nghiệm chức năng sử dụng tay gom để gom, vớt bèo tây và bèo ván không kết khối dạng đơn rời
5.5.9. Khảo nghiệm chức năng vớt bèo lục bình không kết khối không dùng tay gom
Chương 6: TÍNH TOÁN HIỆU QUẢ KINH TẾ
6.1. Các điều kiện để tính toán chi phí
6.2. Thông tin đầu vào để tính toán hiệu quả kính tế
6.2.1. Thông tin tổng quát
6.2.2. Các loại chi phí để tính hiệu quả kính tế
6.2.3. Giá bán các máy trong hệ thống
6.3. Phương án tính toán giá thành và hiệu quả đầu tư
6.3.1. Tính toán hiệu quả phương án 1
6.3.2. Tính toán hiệu quả kinh tế Phương án 2
6.3.3. Tính toán hiệu quả kinh tế Phương án 3
6.4. Tính toán hiệu quả đầu tư máy cắt và vớt rong,cỏ,bèo [26]
6.4.1. Tinh toán tiền thu lại hàng năm
6.4.2. Thời gian thu hồi vốn N (năm)
6.4.3. Tính toán lợi nhuận đời máy
6.5. Xét đến các hiệu quả khác
Chương 7: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
7.1. Kết luận các vấn đề tổng quát
7.2. Kiến nghị
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan