[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu thiết kế chế tạo hộp giảm tốc hành tinh trong các thiết bị băng tải công nghiệp

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu thiết kế chế tạo hộp giảm tốc hành tinh trong các thiết bị băng tải công nghiệp
MỤC LỤC
DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN THỰC HIỆN ĐỀ TÀI
LỜI MỞ ĐẦU
Chương I TỔNG QUAN VỀ CÁC LOẠI HỘP GIẢM TỐC HÀNH TINH
I.1. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước
I.1.1. Ngoài nước
I.1.2. Trong nước
I.2. Tổng quan về các loại hộp giảm tốc hành tinh
I.2.1. Phân loại các dạng hộp giảm tốc
I.2.2. Hộp giảm tốc hành tinh trong các thiết bị băng tải công nghiệp
Chương II TÍNH TOÁN - THIẾT KẾ HỘP GIẢM TỐC BÁNH RĂNG HÀNH TINH
II.1. Tính toán, kiểm nghiệm về độ bền tiếp xúc, độ bền uốn của cặp bánh răng 1 và 2
II.1.1. Xác dịnh ứng suất cho phép
II.1.2. Xác định các thông số của cặp bánh răng
II.1.3. Kiểm nghiệm răng về độ bền tiếp xúc
II.1.4. Kiểm nghiệm răng về độ bền uốn
II.2. Tính toán, kiểm nghiệm về độ bền tiếp xúc, độ bền uốn của cặp bánh răng 3 và 4
II.2.1. Xác dịnh ứng suất cho phép
II.2.2. Xác định các thông số của cặp bánh răng
II.2.3. Kiểm nghiệm răng về độ bền tiếp xúc
II.2.4. Kiểm nghiệm răng về độ bền uốn
II.3. Tính toán, kiểm nghiệm về độ bền tiếp xúc, độ bền uốn của cặp bánh răng 5 và 6
II.3.1. Xác dịnh ứng suất cho phép
II.3.2. Xác định các thông số của cặp bánh răng
II.3.3. Kiểm nghiệm răng về độ bền tiếp xúc
II.3.4. Kiểm nghiệm răng về độ bền uốn
II.4. Tính toán kiểm nghiệm công suất động cơ điện
Chương III QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO
III.1. Quy trình công nghệ chế tạo trục răng
III.1.1. Phân tích tính công nghệ của chi tiết
III.1.3. Chọn phương pháp chế tạo phôi
III.1.4. Lập tiến trình công nghệ
III.1.5. Tính lượng dư
III.1.6. Xác định chế độ cắt cho các nguyên công
III.1.7. Tính thời gian cơ bản cho các nguyên công
III.2. Quy trình công nghệ chế tạo vành răng ăn khớp trong
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT
LỜI CẢM ƠN
MỘT SỐ HÌNH ẢNH QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI VÀ SẢN PHẨM NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO TẠI VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan