[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy ép viên phụ phế liệu nông nghiệp và rác thải để làm phân bón

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy ép viên phụ phế liệu nông nghiệp và rác thải để làm phân bón
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN
1.1. Tình hình nghiên cứu ở nước ngoài
1.2. Tình hình nghiên cứu ở trong nước
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU
2.1. Một số tính chất của phụ phế liệu và chất thải
2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình làm việc của máy ép
2.3. Công nghệ sản xuất phân vi sinh từ rác thải và viên nhiên liệu phế liệu nông nghệp
CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ CHẾ TẠO MÁY ÉP VÀ TẠO HÌNH VIÊN
3.1. Thiết kế lựa chọn năng suất máy ép và tạo hình viên phân hữu cơ vi sinh
3.2. Khảo nghiệm thiết bị ép và tạo viên
CHƯƠNG 4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
PHỤ LỤC
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan