[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy đo tốc độ gió cầm tay dùng cho khai thác hầm lò phục vụ an toàn lao động

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy đo tốc độ gió cầm tay dùng cho khai thác hầm lò phục vụ an toàn lao động
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I. CÁC VẤN ĐỀ CHUNG
1.1 Thông tin chung về đề tài
1.2 Tổng quan
1.3 Thực trạng về an toàn và sử dụng thiết bị điện trong các mỏ than
1.4 Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước
1.4.1 Tình hình nghiên cứu ngoài nước
1.4.2 Tình hình nghiên cứu, chế tạo ở Việt Nam
1.5 Thực trạng sử dụng máy đo tốc độ gió trong khai thác hầm lò ở Việt Nam
1.5.1 Máy đo tốc độ gió độc lập
1.5.2 Máy đo tốc độ gió có thể kết nối thành hệ thống
1.6 Mục tiêu chế tạo máy đo tốc độ gió của đề tài
1.6.1 Yêu cầu đối với máy đo tốc độ gió
1.6.2 Mục tiêu chế tạo của đề tài
CHƯƠNG II. THIẾT KẾ MÁY ĐO TỐC ĐỘ GIÓ CẦM TAY
2.1 Lựa chọn công nghệ, cơ sở và nguyên tắc thiết kế
2.1.1 Các công nghệ đo tốc độ gió hiên nay
2.1.2 Cơ sở thiết kế
2.1.3 Yêu cầu thiết kế, chế tạo
2.2 Chức năng và thông số kỹ thuật
2.2.1 Chức năng
2.2.2 Thông số kỹ thuật của thiết bị
2.3 Thiết kế máy đo tốc độ gió cầm tay
2.3.1 Thiết kế sơ đồ khối và nguyên lý làm việc
2.3.2 Giới thiệu các module của thiết bị đo tốc độ gió
2.4 Sơ đồ mạch nguyên lý và mạch in
2.4.1 Mạch nguyên lý
2.4.2 Mạch in
2.4.3 Sơ đồ mạch nguyên lý và mạch in
2.5 Thiết kế phần mềm
2.5.1 Thiết kế phần mềm trên vi xử lý
2.5.2 Thiết kế phần mềm trên máy tính
2.6 Một số vấn đề cần xử lý chính trong đề tài
2.6.1 Vấn đề an toàn tia lửa theo tiêu chuẩn TCVN-7079
2.6.2 Vấn đề nguồn nuôi
2.6.3 Vấn đề hiệu chuẩn độ chính xác
2.6.4 Vấn đề độ ổn định của thiết bị
2.6.5 Vấn đề kiểu dáng mẫu mã
CHƯƠNG III. THỬ NGHIỆM
3.1 Mục tiêu thử nghiệm
3.2 Thử nghiệm trong phòng thí nghiệm
3.2.1 Thiết bị thử nghiệm
3.2.2 Nội dung thử nghiệm
3.2.3 Tiến hành thử nghiệm
3.2.4 Kết quả thử nghiệm tại phòng thí nghiệm
3.2.5 Đánh giá kết quả thử nghiệm trong phòng thí nghiệm
3.3 Thử nghiệm thực tế
3.3.1 Thiết bị thử nghiệm
3.3.2 Nội dung thử nghiệm
3.3.3 Tiến hành thử nghiệm
3.3.4 Đánh giá kết quả thử nghiệm
KẾT LUẬN
1. Kết quả đạt được
2. Hướng nghiên cứu tiếp theo
TÀI KIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC BÁO CÁO
[/tomtat]

Bài viết liên quan