[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy sấy bã mía làm thức ăn cho gia súc năng suất 2 tấn/giờ

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy sấy bã mía làm thức ăn cho gia súc năng suất 2 tấn/giờ
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Đối tượng, mục tiêu, ý nghĩa khoa học và thực tiến của đề tài
3. Nội dung nghiên cứu
CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU
1. Tầm quan trọng của việc nghiên cứu công nghệ sấy bã mĩa làm thức ăn cho đại gia súc
1.1 Tình hình chăn nuôi và tiêu thụ thịt bò trên thế giới
1.2 Quy trình công nghệ chế biến bã mía làm thức ăn cho đại gia súc
1.3 Tình hình nghiên cứu và ứng dụng máy sấy bã mía trong sản xuất thức ăn cho đại gia súc trên thế giới
CHƯƠNG 2 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 Đối tượng nghiên cứu
2.2 Phương pháp nghiên cứu
CHƯƠNG 3 TÍNH TOÁN THẾT BỊ SẤY PHÂN LY
3.1 Tính toán nhiệt cho quá trình sấy
3.2 Tính toán nhiệt đố dầu
3.3 Tính toán và chọn quạt sấy
CHƯƠNG 4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM TRÊN MÁY SẤY
4.1 Vật liệu và dụng cụ thí nghiệm
4.2 Kết quả khảo nghiệm
4.3 Quan hệ của vòng quay đến năng suất và chi phí nhiên liệu riêng
4.4 Quan hệ của lưu lượng tác nhân sấy đến năng suất và chi phí nhiên liệu riêng
4.5 Quan hệ của nhiệt độ tác nhân sấy đến năng suất và chi phí nhiên liệu riêng
CHƯƠNG 5 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan