[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân ở tỉnh Điện Biên thực trạng và giải pháp

[/kythuat]
[tomtat]
Lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân ở tỉnh Điện Biên thực trạng và giải pháp
MỤC LỤC
Phần I. THỰC TRẠNG VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM Y TẾ Ở TỈNH ĐIỆN BIÊN
I. Đặc điểm tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Điện Biên
1. Đặc điểm tự nhiên
2. Đặc điểm kinh tế - xã hội
II. Tình hình thực hiện chính sách bảo hiểm y tế ở tỉnh Điện Biên
1. Triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm y tế
1.1. Với các đối tượng tham gia bắt buộc
1.2. Với đối tượng là học sinh, sinh viên
1.3. Nhóm đối tượng là nhân dân tham gia BHYT theo hộ gia đình
1.4. Với đối tượng là người nghèo
2. Công tác giám định và thanh toán chi phí cho các cơ sơ y tế
2.1. Thực hiện ký hợp đồng khám chữa bệnh với các cơ sở y tế
2.2. Công tác giám định tại các cơ sở y tế
2.2.1. Với các cơ sở y tế có giám định viên thường trực của Bảo hiểm xã hội tỉnh
2.2.2. Với các cơ sở y tế không có giám định viên thường trực của Bảo hiểm xã hội tỉnh
2.2.3. Quy trình giám định khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Bảo hiểm xã hội tỉnh
3. Việc thanh toán chi phí khám, chữa bệnh cho các cơ sở y tế
III. Đánh giá việc thực hiện bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh những năm qua
1. Những kết quả đạt được
2. Những tồn tại, hạn chế
3. Nguyên nhân chủ yếu của những hạn chế trên
Phần II. CÁC GIẢI PHÁP NHẰM THỰC HIỆN BẢO HIỂM Y TẾ TOÀN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN
I. Các giải pháp về chính sách
II. Giải pháp tổ chức thực hiện của cơ quan Bảo hiểm xã hội
1. Sử dụng có hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền
2. Đổi mới quy trình thực hiện bảo hiểm y tế cho người nghèo
3. Thay đổi phương thức thanh toán từ trả tiền cho các dịch vụ khám, chữa bệnh sang hình thức thanh toán theo định suất
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan