[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và chuyển giao Công nghệ HTIP

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và chuyển giao Công nghệ HTIP
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
Chương 1: NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI
1.1. Khái quát chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng.
1.2. Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại.
Chương 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ HTIP
2.1. Tổng quan về Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và chuyển giao Công nghệ HTIP.
2.2. Thực trạng về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và chuyển giao Công nghệ HTIP.
Chương 3: GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ HTIP
3.1. Đánh giá thực trạng về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và chuyển giao Công nghệ HTIP.
3.2. Sự cần thiết và những yêu cầu cơ bản của việc hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng.
3.3. Giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và chuyển giao Công nghệ HTIP.
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan