[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH một thành viên Thương mại và Dịch vụ Bách Linh

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH một thành viên Thương mại và Dịch vụ Bách Linh
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI
1.1. Khái quát chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại các doanh nghiệp thương mại.
1.2. Kế toán bán hàng.
1.3. Kế toán xác định kết quả bán hàng.
1.4. Hệ thống sổ kế toán sử dụng trong công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng.
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BÁCH LINH
2.1. Khái quát chung về Công ty TNHH một thành viên Thương mại và Dịch vụ Bách Linh.
2.2. Thực trạng kế toán bán hàng tại Công ty TNHH một thành viên Thương mại và Dịch vụ Bách Linh.
2.3. Thực trạng kế toán xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH một thành viên Thương mại và Dịch vụ Bách Linh.
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐÓNG GÓP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BÁCH LINH
3.1. Đánh giá ưu, nhược điểm trong công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH một thành viên Thương mại và Dịch vụ Bách Linh.
3.2. Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH một thành viên Thương mại và Dịch vụ Bách Linh.
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan