[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần thương mại Khải Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần thương mại Khải Nguyên
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
Chương 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI
1.1. Khái quát chung về công tác bán hàng và xác định kết quả quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại.
1.2. Nội dung công tác kế toán bán hàng.
1.3. Nội dung công tác kế toán xác định kết quả bán hàng.
1.4. Các hình thức sổ kế toán sử dụng trong công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng.
Chương 2: THỰ TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁNG HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI KHẢI NGUYÊN
2.1. Khái quát chung về Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Khải Nguyên.
2.2. Thực trạng công tác kế toán bán hàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Khải Nguyên.
2.3. Thực trạng công tác kế toán xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Khải Nguyên.
Chương 3: MỘT SỐ Ý KIẾN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁNG HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI KHẢI NGUYÊN
3.1. Đánh giá ưu, nhược điểm trong công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Khải Nguyên.
3.2. Yêu cầu và nguyên tắc hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng.
3.3. Một số kiến nghị đóng góp.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan