[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Cổ phần sản xuất thương mại và xây dựng Ngọc Hoàn

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Cổ phần sản xuất thương mại và xây dựng Ngọc Hoàn
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP
1.1 Khái niệm tiêu thụ trong các doanh nghiệp thương mại
1.2 Vai trò của quá trình tiêu thụ trong nền kinh tế
1.3 Nhiệm vụ của kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ
1.4 Nội dung công tác kế toán tiêu thụ trong các doanh nghiệp thương mại
1.4.1 Giá vốn hàng bán
1.4.1.1 Phương pháp giá thực tế đích danh
1.4.1.2 Phương pháp giá bình quân
1.4.1.3 Phương pháp nhập trước, xuất trước (FIFO)
1.4.1.4 Phương pháp nhập sau, xuất trước (LIFO)
1.4.2 Điều kiện và thời điểm ghi nhận hàng hóa được tiêu thụ
1.4.3. Tài khoản sử dụng
1.4.4 Phương pháp kế toán tiêu thụ hàng hóa trong doanh nghiệp thương mại
1.4.4.1 Kế toán bán hàng tại các doanh nghiệp hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên
1.4.4.2 Kế toán tiêu thụ tại các doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ
1.5 Kế toán xác định kết quả tiêu thụ trong các doanh nghiệp
1.5.1 Phương pháp kế toán chi phí quản lý kinh doanh
1.5.2 Phương pháp kế toán xác định kết quả tiêu thụ
1.6 Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ theo hình thức sổ kế toán
1.6.1 Hình thức Nhật ký chung
1.6.2 Hình thức kế toán Nhật ký - Sổ cái
1.6.3 Hình thức kế toán chứng từ ghi sổ
1.6.4 Hình thức kế toán trên máy vi tính
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CP SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG NGỌC HOÀN
2.1 Khái quát chung về công ty CP Sản xuất TM và xây dựng Ngọc Hoàn
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty CP Sản xuất TM và xây dựng Ngọc Hoàn
2.1.2 Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty CP sản xuất thương mại và xây dựng Ngọc Hoàn
2.1.3 Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của công ty CP SXTM và XD Ngọc Hoàn
2.1.4 Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán của công ty CP SX TM và XD Ngọc Hoàn
2.2 Thực trạng công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty CP SXTM và XD Ngọc Hoàn
2.2.1 Phương pháp xác định giá vốn
2.2.2 Phương pháp kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty CP SX TM và XD Ngọc Hoàn
2.2.2.1 Chứng từ kế toán sử dụng:
2.2.2.2 Tài khoản sử dụng
2.2.2.3 Nghiệp vụ tiêu thụ hàng hóa tại công ty CP Sản xuất TM và XD Ngọc Hoàn
2.2.2.4 Sổ kế toán sử dụng trong công tác kế toán tiêu thụ
2.2.3 Kế toán xác định kết quả tiêu thụ tại công ty CP SX TM Và XD Ngọc Hoàn
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CP SX TM VÀ XD NGỌC HOÀN
3.1 Đánh giá về thực trạng công tác kế toán tại công ty CP SX TM và XD Ngọc Hoàn
3.1.1 Ưu điểm
3.1.2 Những tồn tại
3.2 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ tại công ty CP SX TM và XD Ngọc Hoàn
KẾT LUẬN
DANH MỤC THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan