[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Biểu tượng vườn và nước trong Hồng lâu mộng

[/kythuat]
[tomtat]
Biểu tượng vườn và nước trong Hồng lâu mộng
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
1.1. Biểu tượng – vấn đề thuật ngữ
1.1.1. Khái niệm biểu tượng
1.1.2. Các cấp độ của biểu tượng
1.1.3. Vấn đề “giải mã” biểu tượng
1.2. Biểu tượng trong văn học cổ - trung đại Trung Quốc
1.2.1. Thời kỳ văn học Tiên Tần
1.2.2. Thời kỳ văn học cổ điển
Chương 2. BIỂU TƯỢNG VƯỜN TRONG HỒNG LÂU MỘNG
2.1. Biểu tượng vườn trong văn hóa – văn học Trung Quốc
2.1.1. Biểu tượng vườn trong văn hóa Trung Quốc – niềm nuối tiếc về một thiên đường đã mất
2.1.2. Biểu tượng vườn trong văn học Trung Quốc – sự tiếp nối những giá trị văn hóa truyền thống
2.2. Biểu tượng vườn trong Hồng lâu mộng - những sáng tạo của Tào Tuyết Cần
2.2.1. Cách thức xây dựng biểu tượng vườn
2.2.2. Đặc trưng tiểu cảnh Đại Quan Viên – sự mở rộng ý nghĩa biểu tượng
Chương 3. BIỂU TƯỢNG NƯỚC TRONG HỒNG LÂU MỘNG
3.1. Biểu tượng nước trong văn hóa – văn học Trung Quốc
3.1.1. Biểu tượng nước trong văn hóa Trung Quốc - sự đồng điệu cùng dòng chảy văn hóa nhân loại
3.1.2. Biểu tượng nước trong văn học Trung Quốc - tiếng đồng vọng của văn hóa truyền thống
3.2. Biểu tượng nước trong Hồng lâu mộng - những tầng ý nghĩa
3.2.1. Nước – biểu tượng của nữ giới
3.2.2. Biểu tượng nước và tư tưởng “sùng âm ức dương” trong Hồng lâu mộng
3.2.3. Biểu tượng nước và những chuyển hóa – biến thể
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan