[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Chất sử thi và chất trữ tình trong tiểu thuyết Nguyễn Minh Châu

[/kythuat]
[tomtat]
Chất sử thi và chất trữ tình trong tiểu thuyết Nguyễn Minh Châu
MỤC LỤC
DẪN LUẬN
CHƯƠNG 1:THỂ LOẠI TIỂU THUYẾT TRONG SỰ NGHIỆP NGUYỄN MINH CHÂU
1.1. NGUYỄN MINH CHÂU CON NGƯỜI VÀ SỰ NGHIỆP
1.1.1. Con người Nguyễn Minh Châu
1.1.2. Sự nghiệp sáng tác của Nguyễn Minh Châu
1.2. TIỂU THUYẾT VÀ QUÁ TRÌNH SÁNG TÁC CỦA NGUYỄN MINH CHÂU
CHƯƠNG 2: CHẤT SỬ THI TRONG TIÊU THUYẾT NGUYỄN MINH CHÂU
2.1. KHÁI NIỆM CHẤT SỬ THI
2.2. CHIẾN TRƯỜNG VÀ HẬU PHƯƠNG
2.3. CÁ NHÂN VÀ LỊCH SỬ
2.4. CHIẾN TRANH VÀ HÒA BÌNH
CHƯƠNG 3: CHẤT TRỮ TÌNH TRONG TIỂU THUYẾT NGUYỄN MINH CHÂU
3.1. CHẤT TRỮ TÌNH TRONG BỨC TRANH THIÊN NHIÊN
3.2. CHẤT TRỮ TÌNH TRONG MIÊU TẢ NỘI TÂM NHÂN VẬT
3.3. CHẤT TRỮ TÌNH TRONG GIỌNG VĂN
KẾT LUẬN
THƯ MỤC THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan