[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Chỉnh hóa nghiệm một bài Toán đàn hồi ba chiều

[/kythuat]
[tomtat]
Chỉnh hóa nghiệm một bài Toán đàn hồi ba chiều
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
GIỚI THIỆU BÀI TOÁN
Chương 1: KIẾN THỨC CHUẨN BỊ
1.1. Các không gian hàm
1.2 Một số kết quả được áp dụng
1.3. Hệ Lamé
1.4. Bài toán không chỉnh và vấn đề chỉnh hóa
Chương 2: CÁC KẾT QUẢ CHÍNH
2.1. Phát biểu bài toán
2.2. Các kết quả chính
2.3. Chứng minh tính duy nhất nghiệm
2.4. Chỉnh hóa nghiệm
Chương 3: VÍ DỤ MINH HỌA
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan