[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phương pháp tựa đảo cho bài toán Parabolic phi tuyến ngược thời gian

[/kythuat]
[tomtat]
Phương pháp tựa đảo cho bài toán Parabolic phi tuyến ngược thời gian
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1. KIẾN THỨC CHUẨN BỊ
1.1. Không gian tuyến tính định chuẩn.
1.2. Không gian Hilbert.
1.3. Lý thuyết toán tử.
1.4. Phổ của toán tử.
1.5. Không gian C([0,T];H).
1.6. Nửa nhóm các toán tử liên tục đều.
1.7. Định nghĩa bài toán không chỉnh.
1.8. Lược đồ chỉnh hóa.
1.9. Bổ đề Gronwall.
1.10. Bổ đề: một số bất đẳng thức được sử dụng.
Chương 2. CÁC KẾT QUẢ CHÍNH
2.1. Các định lý quan trọng.
2.2. Chứng minh các định lý quan trọng.
Chương 3. ÁP DỤNG
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan