[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản xuất sản phẩm tại công ty TNHH sản xuất thương mại công nghệ Quang Trung


[/kythuat]
[tomtat]
Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản xuất sản phẩm tại công ty TNHH sản xuất thương mại công nghệ Quang Trung
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN XUẤT SẢN PHẨM
1.1 Những vấn đề chung về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
1.1.1 Chi phí sản xuất
1.1.2 Giá thành sản phẩm
1.1.3 Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và tính giá thành sản xuất sản phẩm
1.1.4 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
1.1.5 Kỳ tính giá thành
1.2 Kế toán chi phí sản xuất
1.2.1 Kế toán chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp
1.2.2 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp
1.2.3 Kế toán chi phí sản xuất chung
1.2.4 Kế toán các khoản thiệt hại trong sản xuất
1.3 Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản xuất sản phẩm
1.3.1 Tổng hợp chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên
1.3.2 Đánh giá và điều chỉnh các khoản giảm giá thành
1.3.3 Sản phẩm dỡ dang và các phương pháp đánh giá sản phẩm dỡ dang
1.4 Các phương pháp tính giá thành sản phẩm
1.4.1 Tính giá thành ở các đơn vị có quy trình công nghệ giản đơn
1.4.2 Tính giá thành ở các đơn vị có quy trình công nghệ phức tạp
CHƯƠNG 2: KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ QUANG TRUNG
2.1 Giới thiệu chung về công ty
2.1.1 Giới thiệu về quá trình hình thành và phát triển công ty
2.1.2 Cơ cấu tổ chức, quản lý ở công ty
2.1.3 Cơ cấu tổ chức kế toán tại công ty
2.1.4 Tình hình phát triển công ty
2.2 Thực trạng tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty
2.2.1 Giới thiệu tổng quan về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty
2.2.2 Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty
2.2.3 Quy trình (trình tự) kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Công Nghệ Quang Trung
CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ
3.1 Nhận xét
3.1.1 Nhận xét tổng quát về tình hình hoạt động tại công ty
3.1.2 Nhận xét về công tác kế toán tại công ty
3.2 Kiến nghị
KẾT LUẬN
PHỤ LỤC
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan