[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Sản xuất thương mại dây và cáp điện Tài Trường Thành


[/kythuat]
[tomtat]
Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Sản xuất thương mại dây và cáp điện Tài Trường Thành
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Phạm vi nghiên cứu
4. Phương pháp nghiên cứu
5. Kết cấu của Khóa luận tốt nghiệp
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM.
1.1. Những vấn đề chung về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm.
1.1.1. Khái niệm chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm
1.1.2. Phân loại chi phí sản xuất.
1.2. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất.
1.2.1. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất.
1.2.2. Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.
1.2.3. Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp.
1.2.4. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung
1.3. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất.
1.3.1. Nguyên tắc hạch toán.
1.3.2. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất.
1.4. Đánh giá sản phẩm dở dang.
1.4.1. Khái niệm.
1.4.2. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang.
1.5. Tính giá thành sản phẩm.
1.5.1. Đối tượng hạch toán giá thành.
1.5.2. Kỳ tính giá thành.
1.5.3. Phương pháp tính giá thành.
CHƯƠNG 2. KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH SX-TM DÂY & CÁP ĐIỆN TÀI TRƯỜNG THÀNH.
2.1. Giới thiệu chung về công ty TNHH SX-TM Dây & Cáp điện Tài Trường Thành.
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty.
2.1.2. Tổ chức bộ máy quản lý tại công ty
2.1.3. Tổ chức công tác kế toán tại công ty.
2.2. Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH SX-TM Dây & Cáp điện Tài Trường Thành.
2.2.1. Đặc điểm chung.
2.2.2. Kế toán chi phí sản xuất.
2.2.3. Kế toán phân bổ chi phí nhân công sản xuất trực tiếp và chi phí sản xuất chung cho từng loại sản phẩm.
2.2.4. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất.
2.2.5. Đánh giá sản phẩm dở dang.
2.2.6. Tính giá thành sản phẩm.
CHƯƠNG 3. NHẬN XÉT
3.1. Nhận xét.
3.1.1. Nhận xét tổng quan về bộ máy kế toán tại công ty.
3.1.2. Nhận xét về tổ chức hệ thống chứng từ.
3.1.3. Tổ chức vận dụng thể lệ chế độ kế toán.
3.1.4. Nhận xét quy trình hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty
3.2. Kiến nghị.
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC 
[/tomtat]

Bài viết liên quan