[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Rủi ro trong việc ứng dụng tin học vào công tác kế toán và giải pháp đề xuất


[/kythuat]
[tomtat]
Rủi ro trong việc ứng dụng tin học vào công tác kế toán và giải pháp đề xuất
MỤC LỤC
1. Khái niệm bảo mật CAIS - Computerized Accounting Information System
2. Tầm quan trọng của bảo mật CAIS
3. Mục tiêu của “bảo mật CAIS”
4. Sự hiệu quả của CAIS và “bảo mật CAIS”
5. Các rủi ro thường gặp đối với đơn vị ứng dụng tin học vào công tác kế toán
5.1 Rủi ro do yếu tố con người
5.1.1 Do nhân viên trong tổ chức
5.1.2 Sự tấn công của các đối tượng bên ngoài
(Đòi hỏi hiểu biết chuyên sâu về công nghệ thông tin và phần mềm)
5.2 Rủi ro do hệ thống triển khai phần mềm
5.2.1 Tại doanh nghiệp
5.2.2 Nhà cung cấp phần mềm
5.3 Rủi ro không thể tránh khỏi
5.3.1 Sự thay đổi các phương pháp kế toán
5.3.2 Sự thay đổi phần mềm sử dụng
5.3.3 Các rủi ro bên ngoài
6. Đề xuất giải pháp và đưa ra đánh giá
6.1 Giải pháp
6.1.1 Giải pháp đối với rủi ro do yếu tố con người
6.1.2 Giải pháp đối với rủi ro do hệ thống triển khai phần mềm
6.1.3 Giải pháp để hạn chế những rủi ro không thể tránh khỏi
6.2 Đánh giá
7. Danh sách sinh viên
[/tomtat]

Bài viết liên quan