[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tuyển tập 90 đề thi thử Đại học - Cao đẳng môn Hóa Học Kèm lời giải chi tiết và bình luận Tập 1


[/kythuat]
[tomtat]
Tuyển tập 90 đề thi thử Đại học - Cao đẳng môn Hóa Học Kèm lời giải chi tiết và bình luận Tập 1
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
LỜI CẢM ƠN
ĐÔI LỜI CHIA SẺ CỦA NHÓM BIÊN SOẠN
Phần I: ĐỀ THI
Đề số 1: Chuyên Hùng Vương - Phú Thọ lần 2 - 2012.
Đề số 2: Nguyễn Tất Thành - Hà Nội lần 2 - 2012.
Đề 3: Đề thi HSG Thái Bình 2009 - 2010.
Đề 4: Đề thi HSG Thái Bình 2010 - 2011.
Đề 5: Đề thi HSG Thái Bình 2011 - 2012.
Đề 6: Chuyên Hạ Long - Quảng Ninh lần 1 - 2012.
Đề 7: Chuyên Lê Quý Đôn - Quảng Ninh lần 1 - 2011.
Đề 8: Chuyên Lê Quý Đôn - Quảng Ninh lần 1 - 2012.
Đề 9: Chuyên Lê Quý Đôn - Quảng Ninh lần 2 - 2012.
Đề 10: Chuyên Lê Quý Đôn - Quảng Ninh lần 3 - 2011.
Đề 11: GSTT Group lần 1 - 2012.
Đề 12: Chuyên Trần Phú - Hải Phòng lần 2 - 2012.
Đề 13: Chuyên Đại học Vinh lần 1 - 2011.
Đề 14: Chuyên Đại học Vinh lần 3 - 2011.
Đề 15: Chuyên Đại học Vinh lần 4 - 2011.
Đề 16: Chuyên Đại học Vinh lần 1 - 2012.
Đề 17: Chuyên Đại học Vinh lần 2 - 2012.
Đề 18: Chuyên Đại học Vinh lần 3 - 2012.
Đề 19: Chuyên Đại học Vinh lần 4 - 2012.
Đề số 20: Chuyên Nguyễn Huệ - Hà Nội lần 2 - 2011.
Đề số 21: Chuyên Nguyễn Huệ - Hà Nội lần 3 - 2011.
Đề số 22: Chuyên Nguyễn Huệ - Hà Nội lần 1 - 2012.
Đề số 23: Chuyên Nguyễn Huệ - Hà Nội lần 2 - 2012.
Đề số 24: Chuyên Nguyễn Huệ - Hà Nội lần 3 - 2012.
Đề số 25: Chuyên Nguyễn Huệ - Hà Nội lần 4 - 2012.
Phần II: ĐÁP ÁN Phần III: LỜI GIẢI CHI TIẾT VÀ BÌNH LUẬN.
PHỤ LỤC
Bảng nhận biết các chất vô cơ
Bảng nhận biết các chất hữu cơ
>>> Làm chủ môn Hoá học trong 30 ngày
[/tomtat]

Bài viết liên quan