[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu ứng dụng pullulan trong sản xuất bánh kẹo và bảo quản thịt

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu ứng dụng pullulan trong sản xuất bánh kẹo và bảo quản thịt
MỤC LỤC
I. TỔNG QUAN
1.1 Cơ sở pháp lý /xuất xứ của đề tài
1.2 Tính cấp thiết và mục tiêu của đề tài
1.2.1. Tính cấp thiết của đề tài
1.2.2. Mục tiêu của đề tài
1.3. Nội dung nghiên cứu
1.3.1. Nghiên cứu các điều kiện công nghệ ứng dụng pullulan trong sản xuất bánh kẹo
1.3.2. Nghiên cứu các điều kiện công nghệ sử dụng pullulan trong bảo quản thịt
1.3.3. ứng dụng sản xuất sản phẩm kẹo quy mô thử nghiệm
1.4. Tổng quan tài liệu
1.4.1. Giới thiệu về pullulan
1.4.2. Cấu tạo và cấu trúc của pullulan
1.4.3. Khối luợng phân tử của pullulan
1.4.4. Tính chất của pullulan
1.4.5. Những ứng dụng của pullulan
1.4.5.1. Trong công nghiệp thực phẩm
1.4.5.2. Trong công nghiệp dược phẩm
1.4.5.3. Trong công nghiệp mỹ phẩm
1.4.5.4. Trong các ngành công nghiệp khác
II. THỰC NGHIỆM
2.1 P hương pháp tiến hành nghiên cứu
2.1.1. Phương pháp công nghệ
2.1.1.2. Nghiên cứu công nghệ tạo màng film từ pullulan
2.1.1.3. Nghiên cứu ứng dụng pullulan trong sản xuất kẹo
2.1.1.4. Nghiên cứu sử dụng màng pullulan trong bảo quản thịt chín
2.1.2. Phương pháp phân tích
2.1.2.1. Xác định nồng độ chất khô bằng chiết quang kế
2.1.2.2. Phương pháp xác định độ nhớt của dịch pullulan
2.1.2.3. Xác định pH bằng mỏy đo pH meter
2.1.2.4. Phương pháp xác định đường khử bằng Lane - Eynon
2.1.2.5. Phương pháp xác định độ ẩm bằng máy Precisa HA60 của Thuỵ Sỹ
2.1.2.6. Phương pháp đánh giá bằng cảm quan TCVN 3215-79
2.1.2.7. Phương pháp xác định các chỉ tiêu vi sinh vật
2.1.2.8. Phương pháp xác định chỉ số peroxyt
2.1.2.9. Phương pháp xác định độ dày của màng pullulan: Theo TCVN 3652: 2000
2.1.2.10. Phương pháp xác định độ chịu nén: bằng máy Hoursfield Siber Hegner
2.2. Thiết bị, dụng cụ, nguyên vật liệu và hóa chất
2.2.1. Nguyên liệu
2.2.2. Thiết bị sử dụng
2.3. Kết quả thực nghiệm
2.3.1. Nghiên cứu các điều kiện công nghệ ứng dụng pullulan trong chế biến bánh kẹo
2.3.1.1. Nghiên cứu xác định tỉ lệ pullulan bổ sung thích hợp trong thành phần kẹo cứng
2.3.1.2. ảnh hưởng của pullulan đến khả năng hút ẩm của kẹo
2.3.1.3. Theo dõi thời gian bảo quản kẹo cứng
2.3.1.4. Chất lượng sản phẩm kẹo có thành phần pullulan sau 4 tháng bảo quản
2.3.1.5. ứng dụng pullulan vào sản xuất kẹo mật ong
2.3.1.6. Quy trình công nghệ sử dụng pullulan trong sản xuất bánh kẹo
2.3.2. Nghiên cứu điều kiện công nghệ sử dụng pullulan trong bảo quản thịt
2.3.2.1. Nghiên cứu khả năng hình thành màng film từ pullulan sử dụng bảo quản thịt
2.3.2.1.1. Nghiên cứu xác định thể tích dịch pullulan phù hợp trên một diện tích mặt phủ để tạo màng film từ pullulan
2.3.2.1.2. Nghiên cứu xác định nồng độ dịch pullulan tới khả năng hình thành màng film
2.3.2.1.3. Nghiên cứu xác định chế độ sấy thích hợp để tạo màng film
2.3.2.1.4. Nghiên cứu xác định thời gian sấy thích hợp để tạo màng film
2.3.2.2. Nghiên cứu sử dụng màng pullulan trong bảo quản thịt chín
2.3.2.2.1. Nghiên cứu bảo quản thịt bằng màng pullulan
2.3.2.2.2. Nghiên cứu bảo quản ruốc thịt bằng túi màng pullulan
2.3.2.3. Quy trình công nghệ sử dụng pullulan trong chế biến bảo quản thịt
2.3.3. Sản xuất thử nghiệm kẹo cứng có bổ sung pullulan
2.3.3.1. Sản xuất kẹo mật ong, kẹo cứng tại cơ sở sản xuất bánh kẹo Tuấn trang – Hoài Đức
2.3.3.2. Sản xuất thử kẹo cứng ở Công ty Bánh kẹo Hải hà
III. KẾT LUẬN
IV. TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan