[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu thiết kế và chế tạo bộ phát điện bắng sức gió có công suất 10-30KW phù hợp với điều kiện Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu thiết kế và chế tạo bộ phát điện bắng sức gió có công suất 10-30KW phù hợp với điều kiện Việt Nam
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
DANH SÁCH CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT
1 SẢN PHẨM 1: HỆ THỐNG MÁY PHÁT ĐIỆN VÀ TURBINE GIÓ CÓ CÔNG SUẤT 10-30KW
1.1 Đặt vấn đề
1.2 Máy phát điện
1.2.1 Máy phát điện đang sử dụng trong đề tài KC.06.20CN
1.2.2 Thiết kế máy phát đồng bộ kích thích vĩnh cửu phục vụ tự chế tạo sau này tại Việt Nam
1.2.3 Thiết kế máy phát không đồng bộ Rotor lồng sóc phục vụ tự chế tạo sau này tại Việt Nam
1.3 Turbine gió (Wind Turbine)
1.3.1 Turbine gió đang sử dụng trong đề tài KC.06.20CN
1.3.2 Nghiên cứu thiết kế Turbine chuẩn bị cho việc chế tạo tại Việt Nam
1.4 Tài liệu tham khảo của chương 1
2 SẢN PHẨM 2: HỆ THỐNG CỘT THEO KIỂU MODULE
2.1 Phân tích, tính toán kết cấu cột dây văng
2.1.1 Mô tả kết cấu
2.1.2 Hệ tải trọng tác dụng lên kết cấu
2.1.3 Phân tích, tính toán kết cấu theo lý thuyết của Timoshenco
2.1.4 Phân tích, tính toán kết cấu theo phương pháp phần tử hữu hạn sử dụng phần mềm SAP2000
2.1.5 Kiểm tra ổn định của cột phụ khi lắp dựng
2.1.6 Độ bền kết cấu cụm quay tại chân cột
2.2 Thiết kế kết cấu cột tháp
2.2.1 Mô tả thiết kế
2.2.2 Mô tả hoạt động của hệ thống
2.2.3 Các bản vẽ thiết kế chi tiết
2.3 Kết luận
2.4 Tài liệu tham khảo của chương 2
3 SẢN PHẨM 3: TRẠM ĐIỀU KHIỂN MẶT ĐẤT
3.1 Các thiết bị điều khiển
3.1.1 Tổng quan về hệ thống các thiết bị điều khiển (gồm cả sản phẩm số 10)
3.1.2 Hardware điều khiển hiện trường sử dụng TMS 320F2812 (sản phẩm số 8)
3.1.3 Điều khiển hệ thống sử dụng PLC loại Simatic S7-200
3.1.4 Module nghịch lưu sử dụng van điện tử công suất (sản phẩm số 9)
3.2. Trạm (nhà) che an toàn khí hậu cho các thiết bị
3.3. Tài liệu tham khảo của chương 3
4 SẢN PHẨM 4: HỆ THỐNG LƯU ĐIỆN
4.1 Khái quát về hệ thống lưu điện
4.2 Thiết kế hệ thống lưu điện
4.2.1 Tính toán dàn ắc-quy lưu điện
4.2.2 Tính toán thiết kế mạch lực
4.3 Thiết kế cấu trúc điều khiển nạp
4.4 Tài liệu tham khảo của chương 4
5 PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN MÁY PHÁT KHÔNG ĐỒNG BỘ
5.1 Khái quát về máy phát không đồng bộ
5.2 Phương pháp điều khiển máy phát không đồng bộ Rotor dây quấn
5.2.1 Cấu trúc của hệ thống PĐCSG dùng máy phát KĐB-RDQ
5.2.2 Mô hình toán và các biến điều khiển máy phát KĐB-RDQ
5.2.3 Cấu trúc điều khiển tuyến tính phía máy phát
5.2.4 Cấu trúc điều khiển phi tuyến phía máy phát
5.2.5 Cấu trúc điều khiển phía lưới
5.3 Phương pháp điều khiển máy phát không đồng bộ Rotor lồng sóc
5.3.1 Cấu trúc của hệ thống PĐCSG dùng máy phát KĐB-RLS
5.3.2 Cấu trúc điều khiển phi tuyến phía máy phát
5.4 Tài liệu tham khảo của chương 5
6 PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN MÁY PHÁT ĐỒNG BỘ KÍCH THÍCH VĨNH CỬU
6.1 Khái quát về máy phát đồng bộ kích thích vĩnh cửu
6.2 Điều khiển máy phát ĐB-KTVC công suất nhỏ, vận hành ở chế độ ốc đảo
6.3 Điều khiển máy phát ĐB-KTVC công suất lớn, vận hành ở chế độ hòa lướ
6.3.1 Mô hình toán của máy phát ĐB-KTVC
6.3.2 Cấu trúc điều khiển tuyến tính
6.3.3 Cấu trúc điều khiển phi tuyến
6.4 Tài liệu tham khảo của chương 6
7 CHẨN ĐOÁN – GIÁM SÁT TỪ XA THỰC TRẠNG VẬN HÀNH HỆ THỐNG THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN
7.1 Chẩn đoán lỗi phía nghịch lưu
7.1.1 Đáp ứng dòng điện khi hở mạch điều khiển một van IGBT
7.1.2 Đáp ứng dòng điện khi ngắn mạch một van IGBT
7.1.3 Xác định vị trí van IGBT bị lỗi
7.2 Chẩn đoán lỗi phía chỉnh lưu
7.2.1 Lỗi ngắn mạch diode chỉnh lưu
7.2.2 Lỗi hở mạch diode chỉnh lưu
7.2.3 Lỗi mất một pha của máy phát hoặc hở mạch hai diode cùng pha
7.3 Mô phỏng kiểm chứng thuật toán
7.3.1 Mô phỏng lỗi phía nghịch lưu
7.3.2 Mô phỏng lỗi phía chỉnh lưu
7.4 Thực hiện hệ thống giám sát - chẩn đoán lỗi từ xa
7.4.1 Module phần mềm thu thập dữ liệu trên DSP TMS320F2812
7.4.2 Module phần mềm trên PLC S7-200
7.4.3 Module phần mềm trên máy tính
7.5 Tài liệu tham khảo của chương 7
8 CẤU TRÚC BÙ COSϕ CHO TẢI Ở CHẾ ĐỘ ỐC ĐẢO
8.1 Mô hình phụ tải
8.2 Phương pháp bù cosϕ
8.2.1 Ý tưởng của phương pháp
8.2.2 Sử dụng bộ điều khiển PI kinh điển
8.2.3 Sử dụng bộ điều khiển PI mờ
8.2.4 Cấu trúc hệ thống điều chỉnh hệ số công suất
8.3 Mô phỏng kiểm chứng
8.3.1 Cấu trúc Simulink và PLECS
8.3.2 Kết quả mô phỏng
8.4 Tài liệu tham khảo của chương 8
9 SẢN PHẨM ĐÀO TẠO: KỸ SƯ, THẠC SĨ, TIẾN SĨ
9.1 Các sản phẩm đào tạo
9.1.1 Danh sách các đồ án tốt nghiệp Kỹ sư
9.1.2 Danh sách các luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ
9.1.3 Luận văn tốt nghiệp Tiến sĩ
9.2 Các báo cáo hội nghị, hội thảo hay tạp chí trong và ngoài nước
9.2.1 Trong nước
9.2.2 Ngoài nước
10 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan