[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu xây dựng các chỉ tiêu để kiểm tra, đánh giá chất lượng tấm băng cho sản xuất băng tải

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu xây dựng các chỉ tiêu để kiểm tra, đánh giá chất lượng tấm băng cho sản xuất băng tải
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
Chương I: TỔNG QUAN VỀ BĂNG TẢI
I.1. Lịch sử hình thành và phát triển
I.2. Phân loại băng tải
I.3. Vài nét về tấm băng mặt nhẵn
I.3.1. Cấu tạo
I.3.2. Một số loại tấm băng cao su thông dụng
1. Tấm băng bố EP
2. Tấm băng bố NN
3. Tấm băng chịu nhiệt
4. Tấm băng mặt gân
5. Tấm băng gầu nâng
6. Tấm băng gầu múc
7. Tấm băng chịu dầu
8. Tấm băng chịu hóa chất
9. Tấm băng chống cháy
10. Băng tải cân định lượng
11. Tấm băng lõi thép
Chương II. CÁC PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG TẤM BĂNG
II.1. Xác định thành phần lớp cao su
II.1.1 Mục đích và phạm vi áp dụng
II.1.2. Thiết bị sử dụng
II.1.3. Kết quả
II.2. Thí nghiệm kéo và độ giãn dài
II.2.1. Mục đích và phạm vi áp dụng
II.2.2. Thiết bị sử dụng
II.2.3. Quy trình thử nghiệm
II.2.4. Kết quả xác định độ bền kéo
II.3. Thử độ chịu mài mòn
II.3.1. Mục đích và phạm vi áp dụng
II.3.2. Thiết bị sử dụng
II.3.3. Các phương pháp xác định độ mài mòn của vật liệu
II.3.4. Qui trình thử nghiệm
II.3.5. Kết quả thí nghiệm xác định độ chịu mài mòn tấm băng
II.4. Thí nghiệm đo độ cứng Shore A lớp vật liệu cao su bề mặt tấm băng
II.4.1. Mục đích và phạm vi áp dụng
II.4.2. Thiết bị sử dụng
II.4.3. Qui trình thử nghiệm
II.4.4. Kết quả thí nghiệm đo độ cứng lớp bề mặt cao su của tấm băng
II.5. Thí nghiệm thử lão hóa nhiệt
II.5.1. Mục đích và phạm vi áp dụng
II.5.2. Thiết bị sử dụng
II.5.3. Qui trình thử nghiệm
II.5.4. Kết quả thí nghiệm
Chương III: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ
III.1. Đánh giá
III.2. Các bảng số liệu, tiêu chuẩn đánh giá chất lượng
Chương IV: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan