[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xác định thành phần dinh dưỡng một số loại thức ăn truyền thống cho các vùng miền khác nhau tại Hà Nội

[/kythuat]
[tomtat]
Xác định thành phần dinh dưỡng một số loại thức ăn truyền thống cho các vùng miền khác nhau tại Hà Nội
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU
1.1. Vai trò các chất dinh dưỡng chính trong thức ăn đối với cơ thể
1.2. Vai trò các acid béo trong thức ăn đối với cơ thể
1.3. Vai trò các chất khoáng trong thức ăn đối với cơ thể
1.4. Thức ăn truyền thống và phong cách ăn Việt Nam
1.5. Các phương pháp phân tích thành phần dinh dưỡng
2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu và địa điểm nghiên cứu
·        Đối tượng nghiên cứu
·        Địa điểm nghiên cứu
·        Thời gian nghiên cứu
2.2. Phương pháp nghiên cứu
·        Thiết kế nghiên cứu
·        Cỡ mẫu nghiên cứu
·        Phương pháp lấy mẫu
·        Nội dung và phương pháp nghiên cứu
3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Thành phần dinh dưỡng của các thức ăn truyền thống
3.2. Phân loại thức ăn theo đặc điểm thành phần và giá trị dinh dưỡng
4. BÀN LUẬN
5. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan