[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Luyện thi Quốc gia môn Vật lí 7 ngày 7 điểm Full 3 tập

[/kythuat]
[tomtat]
Luyện thi Quốc gia môn Vật lí 7 ngày 7 điểm Full 3 tập
MỤC LỤC
Chương 1: DAO ĐỘNG CƠ HỌC
Vấn đề 1: Dao động điều hòa - Con lắc lò xo - Con lắc đơn.
Vấn đề 2: Dao động tắt dần.
Vấn đề 3: Tổng hợp dao động.
Chương 2: SÓNG CƠ HỌC
Vấn đề 1: Hiện tượng sóng.
Vấn đề 2: Sóng dừng.
Vấn đề 3: Giao thoa sóng.
Vấn đề 4: Sóng âm.
Chương 3: DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU
Vấn đề 1: Mạch nối tiếp RLC.
Vấn đề 2: Bài toán cực trị.
Vấn đề 3: Máy điện.
Chương 4: SÓNG ĐIỆN TỪ
Vấn đề 1:  Dao động điện từ.
Vấn đề 2: Sóng điện từ.
Chương 5: SÓNG ÁNH SÁNG
Vấn đề 1: Tán sắc ánh sáng.
Vấn đề 2: Giao thoa ánh sáng.
Vấn đề 3: Quang phổ - các tia.
Chương 6: LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG
Vấn đề 1: HIện tượng quang điện – thuyết phôtôn – quang trở – pin mặt trời.
Ván đề 2: Thuyết Bo – quang phổ Hidro – sự phát quang – laser.
Chương 7: HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ
Vấn đề 1: Cấu tạo và tính chất của hạt nhân.
Vấn đề 2: Lực hạt nhân – năng lượng liên kết – phản ứng hạt nhân.
Vấn đề 3: Phóng xạ – phân hạch – nhiệt hạch.
[/tomtat]

Bài viết liên quan