[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Thương mại Xuân Sơn

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Thương mại Xuân Sơn
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI
1.1. Khái quát về hoạt động bán hàng và xác định kết quả bán hàng của doanh nghiệp thương mại
1.1.1. Đặc điểm hoạt động bán hàng và xác định kết quả bán hàng của doanh nghiệp thương mại
1.1.2. Vai trò và vị trí của công tác bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong công ty thương mại
1.1.3. Yêu cầu quản lý hoạt động bán hàng trong doanh nghiệp thương mại
1.1.4. Nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.2. Một số chỉ tiêu cơ bản về bán hàng, các phương thức bán hàng và phương thức thanh toán
1.2.1. Một số khái niệm cơ bản
1.2.2. Các phương thức bán hàng
1.2.2.1. Phương thức bán buôn
1.2.2.2. Hình thức bán lẻ
1.2.2.3. Hình thức giao đại lý hay ký gửi hàng hóa
1.3. Các phương thức tính giá vốn hàng xuất kho
1.3.2. Phương pháp bình quân gia quyền
1.3.3. Phương pháp nhập trước- xuất trước (FIFO)
1.3.4. Phương pháp nhập sau- xuất trước (LIFO)
1.4. Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh.
1.4.1. Chứng từ kế toán
1.4.2. Tài khoản kế toán
1.4.3. Kế toán bán hàng
1.4.3.1. Kế toán bán hàng trong doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên
1.4.3.2. Kế toán bán hàng trong doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ.
1.4.4. Nội dung về kế toán xác định kết quả bán hàng
1.4.4.1. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
1.4.5. Kế toán xác định kết quả bán hàng
1.5. Hệ thống sổ kế toán trong bán hàng và xác định kết quả kinh doanh
CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TMDV XUÂN SƠN
2.1. Khái quát chung về công ty TMDV Xuân Sơn
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty TMDV Xuân Sơn
2.1.2. Lĩnh vực hoạt động của công ty TMDV Xuân Sơn
2.1.3. Đặc điểm tổ chức kinh doanh của công ty
2.1.3.1. Bộ máy tổ chức
2.1.3.2. Tổ chức công tác kế toán của công ty TMDV Xuân Sơn
2.1.3.3. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty thương mại Xuân Sơn
2.2. Thực trạng công tác bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TMDV Xuân Sơn
2.2.1. Nội dung kế toán chi tiết bán hàng của công ty TMDV Xuân Sơn
2.2.1.1. Phương pháp tính giá vốn xuất bán trong kỳ
2.2.1.2. Các phương thức bán hàng của công ty TMDV Xuân Sơn
2.2.2. Nội dung kế toán tổng hợp xác định kết quả bán hàng tại công ty TMDV Xuân Sơn
2.2.2.1. Chi phí quản lý doanh nghiệp
2.2.2.2. Kế toán xác định kết quả bán hàng
CHƯƠNG 3 MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM CẢI THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TMDV XUÂN SƠN
3.1. Đánh giá chung về thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng của doanh nghiệp TMDV Xuân Sơn
3.1.1. Nhận xét chung
3.1.2. Ưu điểm
3.1.3. Nhược điểm
3.2. Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TMDV Xuân Sơn
3.2.1. Hoàn hiện chứng từ sử dụng
3.2.2. Hoàn thiện tài khoản sử dụng
3.2.3. Thực hiện triết khấu cho khách hàng
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan