[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tìm hiểu bước đầu về phương trình Monge-Ampere phức trên đa tạp Compact Kahler

[/kythuat]
[tomtat]
Tìm hiểu bước đầu về phương trình Monge-Ampere phức trên đa tạp Compact Kahler
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1. CÁC KIẾN THỨC CHUẨN BỊ
1.1. Phép tính vi phân trên đa tạp khả vi
1.2. Dòng trên các đa tạp khả vi
1.3. Phép tính vi phân phức
1.4. Hàm đa điều hòa dưới
1.5. Đa tạp Stein
1.6. Đa tạp Hecmit và đa tạp Kahler
1.7. Một số kết quả về dung lượng tương đối và hàm cực trị tương đối
1.8. Bài toán Dirichlet cho phương trình Monge-Ampere trong miền giả lồi ngặt
Chương 2. DÒNG DƯƠNG ĐÓNG VÀ TOÁN TỬ MONGE-AMPERE TRÊN ĐA TẠP PHỨC
2.1. Dòng dương đóng
2.2. Toán tử Monge-Ampere
Chương 3. PHƯƠNG TRÌNH MONGE-AMPERE PHỨC TRÊN ĐA TẠP COMPACT KAHLER
3.1. Mở đầu
3.2. Nguyên lý so sánh
3.3. Ước lượng L∞
3.4. Sự duy nhất và ổn định của nghiệm
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan