[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xây dựng hệ thống bài tập chương “Các định luật bảo toàn” lớp 10 THPT nhằm phát triển năng lực tư duy độc lập và nâng cao hiệu quả tự học của học sinh

[/kythuat]
[tomtat]
Xây dựng hệ thống bài tập chương “Các định luật bảo toàn” lớp 10 THPT nhằm phát triển năng lực tư duy độc lập và nâng cao hiệu quả tự học của học sinh
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1 CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ BÀI TẬP VẬT LÍ
1.1. Khái niệm về bài tập vật lí.
1.2. Tác dụng của bài tập vật lí.
1.3. Phân loại bài tập vật lí.
1.4. Phát triển năng lực tư duy độc lập và nâng cao hiệu quả tự học của học sinh trong hoạt động giải bài tập vật lí.
1.5. Định hướng giải bài tập vật lí.
1.6. Hướng dẫn học sinh tự lực suy nghĩ tìm kiếm lời giải bài tập vật lí.
1.7. Giải bài tập trong các tiết học vật lí.
Chương 2 XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG BÀI TẬP CHƯƠNG “CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN” LỚP 10 THPT BAN KHTN NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TƯ DUY ĐỘC LẬP VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ TỰ HỌC CỦA HỌC SINH
2.1. Vị trí, mục tiêu và nội dung chương “các định luật bảo toàn” trong chương trình vật lí lớp 10 trung học phổ thông.
2.2. Mức độ, yêu cầu nắm vững những kiến thức cơ bản của chương “các định luật bảo toàn” lớp 10 trung học phổ thông.
2.3. Các kĩ năng cơ bản giải bài tập chương “các định luật bảo toàn”.
2.4. Thực tế dạy học về bài tập vật lí lớp 10 trung học phổ thông.
2.5. Xây dựng định hướng hành động giải bài toán tổng quát chương “các định luật bảo toàn”.
2.6. Phân loại các bài tập phức hợp chương “các định luật bảo toàn”.
2.7. Xây dựng hệ thống bài tập chương “các định luật bảo toàn”.
2.8. Sử dụng hệ thống bài tập chương “các định luật bảo toàn” trong dạy học vật lí lớp 10 trung học phổ thông.
Chương 3 THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM
3.1. Mục đích của thực nghiệm sư phạm.
3.2. Nhiệm vụ của thực nghiệm sư phạm.
3.3. Đối tượng thực nghiệm sư phạm.
3.4. Nội dung thực nghiệm sư phạm.
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan