[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Công phá lý thuyết hóa học THPT Quốc Gia 2015


[/kythuat]
[tomtat]
Công phá lý thuyết hóa học THPT Quốc Gia 2015 (147 trang)
MỤC LỤC
Chương 1: Este – Lipit
Chương 2: Cacbonhidrat
Chương 3: Amin – Amino axit – Protein
Chương 4: Polime và vật liệu Polime
Chương 5: Đại cương kim loại
Chương 6: Kim loại kiềm – Kim loại kiềm thổ - Nhôm
Chương 7: Crom – Sắt – Đồng

=> Tài liệu tóm tắt rất chi tiết về lý thuyết và giải những bài tập mẫu rất sâu.
>>> Khám Phá Tư Duy Giải Nhanh Thần Tốc Hóa Học (291 trang)
[/tomtat]

Bài viết liên quan