[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số ứng dụng tích phân của hàm một biến trong hình học và vật lý


[/kythuat]
[tomtat]
Một số ứng dụng tích phân của hàm một biến trong hình học và vật lý
MỤC LỤC
Mở đầu
1.      Tích phân xác định
1.1.           Tích phân xác định và lớp hàm khả tích Riemann
1.2.           Các tính chất của tích phân xác định
1.3.           Tích phân xác định và nguyên hàm
1.4.           Tính toán và biến đổi các tích phân
1.5.           Tích phân suy rộng
2.      Ứng dụng của phép tính tích phân trong hình học
2.1.           Tính diện tích hình phẳng
2.2.           Tính thể tích của khối xoay chiều
2.3.           Tính chiều dài của một đường cong phẳng
2.4.           Tính diện tích của một mặt cong
3.      Ứng dụng các phép tính tích phân trong Vật lý
3.1.           Sơ đồ tổng quát ứng dụng tích phân giải bài toán Vật lý
3.2.           Moment và trọng tâm
3.3.           Ứng dụng tích phân trong các bài tập điện
3.4.           Một số vấn đề khác
Kết luận
Tài liệu tham khảo
[/tomtat]

Bài viết liên quan