[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phương pháp tọa độ trong hình học tổ hợp và số học


[/kythuat]
[tomtat]
Phương pháp tọa độ trong hình học tổ hợp và số học
MỤC LỤC
Mở đầu
1.      Phương pháp tọa độ và các tính chất liên quan
1.1.           Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng và trong không gian
1.1.1.     Véctơ và tọa độ trong đường thẳng
1.1.2.     Véctơ và tọa độ trong mặt phẳng
1.1.3.     Véctơ và tọa độ trong không gian
1.2.           Một số vị dụ áp dụng phương pháp tọa độ trong mặt phẳng
1.2.1.     Dạng bài toán phải chọn hệ trục tọa độ
1.2.2.     Dạng bài toán đã cho trước hệ trục tọa độ
1.3.           Một số vị dụ áp dụng phương pháp tọa độ trong không gian
1.3.1.     Dạng bài toán phải cho hệ trục tọa độ
1.3.2.     Bài tập tương tự
2.      Phương pháp tọa đọ trong hình học tổ hợp và số học
2.1.           Dạng toán hình học tổ hợp
2.2.           Dạng toán mạng lưới ô vuông
3.      Một số đề toán Olympic
3.1.           Đề toán phương pháp tọa độ trong mặt phẳng và trong không gian
3.2.           Đề toán hình học tọa độ và mạng lưới ô vuông
Kết luận
Tài liệu tham khảo
[/tomtat]

Bài viết liên quan