[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hệ ghi cơ số và một số ứng dụng


[/kythuat]
[tomtat]
Hệ ghi cơ số và một số ứng dụng
MỤC LỤC
Lời nói đầu
Chương 1: HỆ GHI CƠ SỐ
1.1. Khái niệm hệ ghi cơ số
1.2. Các phép toán và vấn đề đổi cơ số
Chương 2: MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA HỆ GHI CƠ SỐ
2.1. Định lý của Legendre và Định lý Kummer
2.2. Xây dựng đa thức bất khả quy từ số nguyên tố
2.3. Một số ứng dụng của hệ ghi cơ số trong toán sơ cấp
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan