[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Đồng Nai


[/kythuat]
[tomtat]
Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Đồng Nai
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
1.1. Những vấn đề chung về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
1.2. Kế toán tập hợp và phân bố chi phí sản xuất
1.3. Kế toán các khoản thiệt hại trong sản xuất
1.4. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
Chương 2: KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
2.1. Giới thiệu chung bề công ty
2.2.Tổ chức nghiệp vụ kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần vật tư nông nghiệp Đồng Nai
Chương 3: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ VỀ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
3.1. Ưu điểm
3.2. Nhược điểm, kiến nghị
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan