[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại CN công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 - Trạm Nghiền Cứu Phú Hữu


[/kythuat]
[tomtat]
Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại CN công ty CP Xi măng Hà Tiên 1 - Trạm Nghiền Cứu Phú Hữu
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
Chương I: CƠ SỞ LÝ LUẬN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
1.1. Những vấn đề chung
1.2. Tổ chức kế toán Chi phí sản xuất
1.3. Kế toán chi phí sản xuất
1.4. Phương pháp tính giá thành sản phẩm
Chương II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CN CÔNG TY CP XI MĂNG HÀ TIÊN I – TRẠM NGHIỀN HỮU PHÚ
2.1. Giới thiệu về Công ty CP Xi măng Hà Tiên I và CN Công ty CP Xi măng Hà Tiên I – Trạm nghiền Phú Hữu
2.2. Thực trạng về “Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại CN Công ty CP Xi măng Hà Tiên I – Trạm nghiền Phú Hữu”
Chương III: MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CN CÔNG TY CP XI MĂNG HÀ TIÊN I – TRẠM NGHIỀN HỮU PHÚ
3.1. Đánh giá thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại CN Công ty CP Xi măng Hà Tiên I – Trạm nghiền Phú Hữu
3.2. Kiến nghị
KẾT LUẬN
PHỤ LỤC
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan