[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tìm hiểu tiêu chuẩn phần mềm kế toán


[/kythuat]
[tomtat]
Tìm hiểu tiêu chuẩn phần mềm kế toán
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
A. LỢI ÍCH CỦA PHẦN MỀM KẾ TOÁN.
1. Lợi ích của phần mềm kế toán
1.1. Lợi ích trực tiếp
1.2. Lợi ích gián tiếp
B. TIÊU CHUẨN CỦA PHẦN MỀM KẾ TOÁN ÁP DỤNG TẠI VIỆT NAM.
2. Tiêu chuẩn của phần mềm kế toán áp dụng tại đơn vị kế toán tại Việt Nam
2.1. Phần mềm kế toán phải hỗ trợ cho người sử dụng tuân thủ các quy định của Nhà nước về kế toán; không làm thay đổi bản chất, nguyên tắc và phương pháp kế toán được quy định tại các văn bản pháp luật hiện hành về kế toán
2.2. Phần mềm kế toán phải có khả năng nâng cấp, có thể sửa đổi, bổ sung phù hợp với những thay đổi nhất định của chế độ kế toán và chính sách tài chính mà không ảnh hưởng đến cơ sở dữ liệu đã có
2.3. Phần mềm kế toán phải tự động xử lý và đảm bảo sự chính xác về số liệu kế toán
2.4. Phần mềm kế toán phải đảm bảo tính bảo mật thông tin và an toàn dữ liệu
3. Điều kiện của phần mềm kế toán tại Việt Nam
4. Điều kiện áp dụng phần mềm kế toán tại Việt Nam
4.1. Đảm bảo điều kiện kỹ thuật
4.2. Đảm bảo điều kiện về con người và tổ chức bộ máy kế toán
4.3. Đảm bảo tính thống nhất trong công tác kế toán
C. SO SÁNH TIÊU CHUẨN PHẦN MỀM KẾ TOÁN TẠI VIỆT NAM & SINGAPORE
5. So sánh tiêu chuẩn phần mềm kế toán của Việt Nam và Singapore
5.1. Điểm giống nhau
5.2. Điểm khác nhau
D.GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT CHO VIỆC LỰA CHỌN PMKT TẠI VIỆT NAM
6. Các phần mềm nước ngoài
6.1. Ưu điểm
6.2. Nhược điểm
7. Các phần mềm trong nước
7.1. Ưu điểm
7.2. Nhược điểm
8. Đề xuất phương án lựa chọn PMKT cho các Doanh nghiệp tại Việt Nam
8.1. Ưu điểm
8.2. Nhược điểm
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan