[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tìm hiểu, đánh giá Phần mềm Kế toán Misa và so sánh với Phần mềm Kế toán Vietsun


[/kythuat]
[tomtat]
Tìm hiểu, đánh giá Phần mềm Kế toán Misa và so sánh với Phần mềm Kế toán Vietsun
MỤC LỤC
I. GIỚI THIỆU CHUNG, KHÁI QUÁT, XUẤT XỨ PHẦN MỀM
1. Công ty MISA
2. Phần mềm Kế toán MISA
II. CÀI ĐẶT ĐƯỢC PHẦN MỀM TRÊN MÁY
III. ĐÁNH GIÁ PHẦN MỀM MISA VÀ SO SÁNH VỚI PMKT VIETSUN
1. Phần hành Quỹ và Ngân hàng
2. Tài sản cố định
3. Mua hàng
4. Bán hàng
5. Kho
6. Tiền lương
7. Thuế
IV . ĐÁNH GIÁ VỀ QUY MÔ, ỨNG DỤNG VÀ VÍ DỤ TRIỂN KHAI TẠI VIỆT
1. Quy mô
2. Ứng dụng và thành tựu
3. Ví dụ triển khai
[/tomtat]

Bài viết liên quan