[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Dạy học truyện cổ tích trong sách giáo khoa Ngữ văn 10 theo hướng tích hợp

[/kythuat]
[tomtat]
Dạy học truyện cổ tích trong sách giáo khoa Ngữ văn 10 theo hướng tích hợp
MỤC LỤC
A. PHẦN MỞ ĐẦU
B. PHẦN NỘI DUNG
Chương 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA VIỆC DẠY HỌC TRUYỆN CỔ TÍCH THEO HƯỚNG TÍCH HỢP
1.1. Đặc điểm của thể loại truyện cổ tích
1.1.1. Khái niệm truyện cổ tích
1.1.2. Phân loại truyện cổ tích
1.1.3. Đặc điểm thi pháp truyện cổ tích
1.1.3.1. Đặc điểm thi pháp chung của truyện cổ tích
1.1.3.2. Đặc điểm thi pháp riêng của từng loại truyện cổ tích
1.1.4. Ý nghĩa của việc nghiên cứu thi pháp văn học dân gian
1.2. Nguyên tắc tích hợp trong dạy học Ngữ văn ở trường THPT
1.2.1. Khái niệm tích hợp
1.2.2. Tích hợp trong dạy học Ngữ văn
1.2.3. Các kiểu tích hợp trong môn Ngữ văn
1.2.3.1. Tích hợp ngang
1.2.3.2. Tích hợp dọc
1.2.3.3. Tích hợp văn hóa
1.3. Thực tiễn hoạt động dạy học truyện cổ tích ở lớp 10 THPT
1.3.1. Mục đích khảo sát
1.3.2. Nội dung khảo sát
1.3.3. Địa bàn, thời gian khảo sát
1.3.4. Phương pháp khảo sát
1.3.5. Kết quả khảo sát
1.3.5.1. Về chương trình
1.3.5.2. Về SGK
1.3.5.3. Hoạt động của thầy và trò trong giờ học truyện cổ tích
1.3.5.4. Kết quả hoạt động dạy học truyện cổ tích Tấm Cám theo hướng tích hợp (qua phiếu điều tra)
Chương II. ĐỊNH HƯỚNG TỔ CHỨC DẠY HỌC TRUYỆN CỔ TÍCH THEO HƯỚNG TÍCH HỢP
2.1.Những cách tiếp nhận khác nhau về giá trị của truyện cổ tích Tấm Cám qua ý kiến của các nhà nghiên cứu văn học
2.1.1. Hướng tiếp cận
2.1.2. Hành động trả thù của Tấm và đoạn kết của truyện
2.1.3. Truyện Tấm Cám trong quan niệm của nhân dân
2.2. Định hướng tổ chức dạy học truyện cổ tích Tấm Cám của SGV và một số sách tham khảo
2.2.1. Giới thiệu tổng quát các sách tham khảo cho dạy và học Ngữ văn 10 đã được ấn hành
2.2.2.Tóm lược các phương án dạy học truyện cổ tích Tấm Cám được nêu ra trong các sách tham khảo
2.3. Phương án dạy học do luận văn đề xuất
2.3.1. Xác định nội dung dạy học
2.3.1.1. Định hướng tiếp cận
2.3.1.2. Tổ chức dạy học truyện cổ tíchTấm Cám theo hướng tích hợp
2.3.2. Con đường đưa học sinh THPT vào thế giới cổ tích
Chương III: THIẾT KẾ BÀI HỌC VÀ DẠY THỰC NGHIỆM TRUYỆN CỔ TÍCH TẤM CÁM THEO HƯỚNG TÍCH HỢP
3.1. Thiết kế bài học truyện cổ tích Tấm Cám trong chương trình Ngữ văn 10 theo hướng tích hợp
3.2. Dạy thực nghiệm
3.2.1. Mục đích thực nghiệm
3.2.2. Cách thức thực nghiệm
3.2.3. Kết quả thực nghiệm
C. PHẦN KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan