[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghệ thuật truyện ngắn Phạm Duy Nghĩa

[/kythuat]
[tomtat]
Nghệ thuật truyện ngắn Phạm Duy Nghĩa
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
2. Lịch sử vấn đề
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4. Phương pháp nghiên cứu
5. Đóng góp của luận văn
6. Cấu trúc luận văn
PHẦN NỘI DUNG
CHƯƠNG 1: CỐT TRUYỆN TRUYỆN NGẮN PHẠM DUY NGHĨA
1.1. Khái niệm cốt truyện
1.2. Các kiểu cốt truyện truyện ngắn Phạm Duy Nghĩa
1.2.1. Cốt truyện liền mạch, tuyến tính
1.2.2.Cốt truyện huyền ảo
1.2.3. Cốt truyện ghép mảnh
1.2.4. Cốt truyện khung
1.2.5. Cốt truyện tâm lí
CHƯƠNG 2: NHÂN VẬT TRONG TRUYỆN NGẮN PHẠM DUY NGHĨA
2.1. Khái niệm nhân vật
2.2. Các kiểu nhân vật trong truyện ngắn Phạm Duy Nghĩa
2.2.1. Nhân vật hướng sáng
2.2.2. Nhân vật tha hoá
CHƯƠNG 3: NGÔN NGỮ NGHỆ THUẬT TRUYỆN NGẮN PHẠM DUY NGHĨA
3.1. Khái niệm ngôn ngữ văn học
3.2. Ngôn ngữ truyện ngắn Phạm Duy Nghĩa
3.2.1. Ngôn ngữ giàu chất thơ và nhạc tính
3.2.2. Ngôn ngữ giàu chất họa
PHẦN KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan