[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đền, chùa, đình làng ở huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên trước năm 1945

[/kythuat]
[tomtat]
Đền, chùa, đình làng ở huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên trước năm 1945
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1. KHÁI QUÁT VỀ HUYỆN ĐỒNG HỶ TỈNH THÁI NGUYÊN TRƯỚC NĂM 1945
1.1. Vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên
1.2. Các thành phần dân tộc
1.2.1. Dân tộc kinh
1.2.2. Dân tộc Tày, Nùng
1.2.3. Dân tộc Sán Dìu
1.2.4. Dân tộc Sán Chay
1.2.5. Dân tộc Dao
1.3. Khái quát về lịch sử hành chính
1.4.1. Về kinh tế
1.4.2. Tình hình văn hóa xã hội
TIỂU KẾT
Chương 2. ĐỀN, CHÙA, ĐÌNH LÀNG Ở HUYỆN ĐỒNG HỶ, TỈNH THÁI NGUYÊN TRƯỚC NĂM 1945
2.1. Hệ thống đền, chùa, đình làng ở Đồng Hỷ
2.1.1. Số lượng và sự phân bố
2.1.2. Niên đại của đền, chùa, đình làng
2.1.3. Các vị Thần, Phật được thờ cúng trong đền, chùa, đình làng huyện Đồng Hỷ
2.2. Cảnh quan địa lý và kiến trúc, điêu khắc của đền, chùa, đình làng
2.2.1. Cảnh quan địa lý
2.2.2. Kiến trúc
2.2.3. Điêu khắc
2.3. Thần sự, Phật sự
2.4. Khảo tả một số ngôi đền, chùa, đình làng tiêu biểu ở huyện Đồng Hỷ
2.4.1. Đền Gốc Sấu (Kim Sơn Từ)
2.4.2. Chùa Hang
TIỂU KẾT.
Chương 3. GIÁ TRỊ LỊCH SỬ,VĂN HOÁ, XÃ HỘI CỦA ĐỀN, CHÙA, ĐÌNH LÀNG Ở HUYỆN ĐỒNG HỶ, TỈNH THÁI NGUYÊN
3.1. Giá trị kiến trúc
3.2. Giá trị văn hóa tâm linh
3.3. Đình, chùa là nơi lưu giữ nhiều hoài niệm lịch sử
3.4. Giá trị du lịch, gắn kết khối cộng đồng xã hội
TIỂU KẾT.
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan