[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hát Xắng Cọ của người Sán Chỉ ở Lộc Bình, Lạng Sơn Những đặc điểm nội dung và nghệ thuật

[/kythuat]
[tomtat]
Hát Xắng Cọ của người Sán Chỉ ở Lộc Bình, Lạng Sơn Những đặc điểm nội dung và nghệ thuật
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
NỘI DUNG
Chương 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TẾ - CƠ SỞ TÌM HIỂU HÁT XẮNG CỌ Ở LỘC BÌNH, LẠNG SƠN
1.1. Tổng quan về dân tộc Sán Chỉ ở Lộc Bình, Lạng Sơn
1.1.1. Vài nét về cộng đồng người Sán Chỉ ở Việt Nam
1.1.2. Vài nét về cộng đồng người Sán Chỉ ở Lộc Bình, Lạng Sơn.
1.1.3. Điều kiện tự nhiên, đặc điểm kinh tế - xã hội và đời sống văn hóa của người Sán Chỉ ở Lộc Bình, Lạng Sơn.
1.2. Một số vấn đề chung về hát Xắng Cọ
1.2.1. Khái niệm Hát Xắng Cọ
1.2.2. Nguồn gốc của Hát Xắng Cọ
1.3. Hát Xắng Cọ ở Lộc Bình, Lạng Sơn
1.3.1. Hát Xắng Cọ trong đời sống văn hóa của người Sán Chỉ ở Lộc Bình, Lạng Sơn
1.3.2. Hình thức diễn xướng và quy trình Hát Xắng Cọ ở Lộc Bình, Lạng Sơn
Chương 2. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA HÁT XẮNG CỌ Ở LỘC BÌNH, LẠNG SƠN
2.1. Những bài chào hỏi, kết bạn
2.2. Những bài hát về tình yêu đôi lứa
2.2.1. Tình yêu và sự thể hiện nỗi nhớ trong tình yêu
2.2.2. Tình yêu và lời ước hẹn thủy chung
2.2.3. Tình yêu và sự dang dở ngậm ngùi
2.3. Những bài hát thể hiện tri thức dân gian
2.3.1. Những bài hát về vòng giáp đời người
2.3.2. Những ứng xử của người Sán Chỉ trong cuộc sống
2.4. Những bài hát ca ngợi cuộc sống, con người, quê hương đất nước
2.4.1. Những bài hát truyền thống
2.4.2. Những bài hát thời hiện đại
Chương 3. NHỮNG ĐẶC ĐIỂM NGHỆ THUẬT TIÊU BIỂU CỦA HÁT XẮNG CỌ Ở LỘC BÌNH, LẠNG SƠN
3.1. Thể thơ, kết cấu
3.1.1. Thể thơ
3.1.2. Kết cấu
3.2. Một số biểu tượng tiêu biểu
3.2.1. Biểu tượng “hoa”
3.2.2. Biểu tượng “chim”
3.2.3. Biểu tượng “cá”
3.3. Thời gian và không gian nghệ thuật
3.3.1. Thời gian nghệ thuật
3.3.2. Không gian nghệ thuật
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan