[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phong cách Nguyễn Tuân qua tùy bút kháng chiến (1946 - 1954)

[/kythuat]
[tomtat]
Phong cách Nguyễn Tuân qua tùy bút kháng chiến (1946 - 1954)
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
NỘI DUNG
Chương 1. TỪ PHONG CÁCH NHÀ VĂN ĐẾN QUAN NIỆM CHUNG VỀ THỂ TÀI TUỲ BÚT VÀ PHONG CÁCH TÙY BÚT CỦA NGUYỄN TUÂN
1.1. Khái niệm phong cách nghệ thuật
1.2. Khái niệm về thể tuỳ bút
1.3. Nguyễn Tuân và thể tuỳ bút
1.4. Tuỳ bút kháng chiến của Nguyễn Tuân – dấu ấn sáng tạo của một chặng đường
Chương 2. NHỮNG ĐẶC ĐIỂM PHONG CÁCH NGHỆ THUẬT NGUYỄN TUÂN QUA TUỲ BÚT KHÁNG CHIẾN (1946 - 1954)
2.1. Từ kẻ lãng du đến con người nhập cuộc
2.2. Những đặc điểm chung về phong cách nghệ thuật Nguyễn Tuân
2.3. Phong cách nghệ thuật Nguyễn Tuân qua tuỳ bút kháng chiến
2.3.1. Cảm hứng nghệ thuật bao trùm: Kháng chiến như một phong hội mới
2.3.2. Sự chuyển biến và thống nhất phong cách nghệ thuật Nguyễn Tuân qua tuỳ bút kháng chiến
Chương 3. PHONG CÁCH NGÔN NGỮ TRONG TUỲ BÚT KHÁNG CHIẾN CỦA NGUYỄN TUÂN
3.1. Cơ sở hình thành ngôn ngữ nghệ thuật Nguyễn Tuân
3.1.1. Nguyễn Tuân với tình yêu tiếng việt tha thiết
3.1.2. Nguyễn Tuân - một bậc thầy về ngôn từ
3.2. Ngôn từ nghệ thuật trong tuỳ bút kháng chiến của Nguyễn Tuân
3.2.1. Từ ngữ được lựa chọn trong miêu tả
3.2.2. Sự lạ hoá trong sáng tạo từ ngữ của Nguyễn Tuân
3.3. Câu văn và giọng điệu nghệ thuật
3.3.1. Câu văn nghệ thuật
3.3.2. Giọng điệu nghệ thuật
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan