[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Vận dụng phương pháp dạy học tự học trong dạy học nội dung tích phân lớp 10, 11 ở trường Trung học Phổ thông nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

[/kythuat]
[tomtat]
Vận dụng phương pháp dạy học tự học trong dạy học nội dung tích phân lớp 10, 11 ở trường Trung học Phổ thông nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
MỤC LỤC
CỤM TỪ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN
DANH MỤC SƠ ĐỒ
MỞ ĐẦU
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
1.1. Nhu cầu đổi mới phương pháp dạy học, một số phương pháp dạy học tích cực
1.1.1. Nhu cầu đổi mới phương pháp dạy học
1.1.2. Một số phương pháp dạy học tích cực ở trường THPT hiện nay
1.2. Phương pháp dạy học tự học trong dạy học môn Toán ở trường THPT
1.2.1. Quan niệm về tự học và phương pháp dạy học tự học
1.2.2. Mối quan hệ giữa tự học và phương pháp dạy học tự học
1.2.3. Cơ sở khoa học của phương pháp dạy học tự học
1.2.4. Dạy học tự học
1.2.5. Dạy học tự học trong môn Toán ở trường THPT
1.3. Thực tiễn DH nội dung nguyên hàm, tích phân ở lớp 10, 11 và thực tiễn vận dụng PPDH học tự học môn Toán ở một số trường THPT nước CHDCND Lào
1.3.1. Nội dung nguyên hàm tích phân ở lớp 10,11 THPT ở CHDCND Lào 22
1.3.2. Thực trạng dạy học nội dung nguyên hàm, tích phân và thực trạng dạy học tự học môn Toán ở trường THPT nước CHDCND Lào
1.4. Kết luận chương 1
Chương 2. VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TỰ HỌC NỘI DUNG NGUYÊN HÀM, TÍCH PHÂN CHO HỌC SINH LỚP 10, 11 TRƯỜNG THPT NƯỚC CHDCND LÀO
2.1. Rèn luyện cho HS một số KN cơ bản của việc tổ chức và thực hiện việc học
2.1.1. Cơ sở khoa học của biện pháp
2.1.2. Mục đích của biện pháp
2.1.3. Tổ chức thực hiện biện pháp
2.2. Nâng cao nhận thức và hứng thú của HS đối với vấn đề tự học
2.2.1. Cơ sở khoa học của biện pháp
2.2.2. Mục đích của biện pháp
2.2.3. Cách thực hiện
2.3. Rèn luyện cho HS kĩ năng xây dựng kế hoạch tự học
2.3.1. Cơ sở khoa học của biện pháp
2.3.2. Mục đích của biện pháp
2.3.3. Cách thực hiện
2.4. Rèn luyện những kỹ năng học tập cơ bản phù hợp với nhiệm vụ tự học môn Toán
2.4.1. Cơ sở khoa học của biện pháp
2.4.2. Mục đích của biện pháp
2.4.3. Cách thực hiện
2.5. Xây dựng hệ thống bài tập phân bậc giúp học sinh tự học
2.5.1. Cơ sở của biện pháp
2.5.2. Mục đích của biện pháp
2.4.3. Cách thực hiện
2.6. Kết luận chương 2
Chương 3. THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM
3.1. Mục đích thực nghiệm
3.2. Đối tượng thực nghiệm
3.3. Nội dung thực nghiệm
3.4. Tổ chức thực nghiệm
3.5. Đánh giá thực nghiệm
3.6. Kết luận chương 3
KẾT LUẬN CHUNG

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan