[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Changshin Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Changshin Việt Nam
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
Chương I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
I. Khái quát chung về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
II. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm
III. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất
TÓM TẮT CHƯƠNG I
Chương II THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH CHANGSHIN VIỆT NAM
I. Tình hình tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh và tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH Changshin Việt Nam
II. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Changshin Việt Nam
TÓM TẮT CHƯƠNG II
CHƯƠNG III NHẬN XÉT – GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ
I. Nhận xét những ưu khuyết điểm về tổ chức bộ máy quản lý, tổ chức công tác kế toán, công tác chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty
II. Một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Changshin Việt Nam
TÓM TẮT CHƯƠNG III

KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan