[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích mối quan hệ Chi phí - Khối lượng - Lợi nhuận tại Công ty TNHH Đăng Long

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích mối quan hệ Chi phí - Khối lượng - Lợi nhuận tại Công ty TNHH Đăng Long
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ CHI PHÍ – KHỐI LƯỢNG – LỢI NHUẬN
1.1 Phân loại chi phí theo cách ứng xử của chi phí
1.2 Một số khái niệm trong phân tích mối quan hệ giữa chi phí – khối lượng – lợi nhuận
1.3 Phân tích điểm hòa vốn
1.4 Phân tích lợi nhuận [5]
1.5 Phân tích kết cấu mặt hàng [5]
1.6 Vận dụng phân tích mối quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận để đưa ra các phương án kinh doanh
1.7 Những hạn chế của mô hình phân tích mối quan hệ giữa chi phí – khối lượng – lợi nhuận [9]
TÓM TẮT CHƯƠNG 1
Chương 2 PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ GIỮA CHI PHÍ – KHỐI LƯỢNG – LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY TNHH ĐĂNG LONG
2.1 Tình hình tổ chức sản xuất kinh doanh và tổ chức công tác kế toán tại công ty TNHH Đăng Long
2.2 Phân tích mối quan hệ giữa chi phí – khối lượng – lợi nhuận tại công ty TNHH Đăng Long
TÓM TẮT CHƯƠNG 2
Chương 3 NHẬN XÉT – KIẾN NGHỊ
3.1 Nhận xét
3.2 Kiến nghị
TÓM TẮT CHƯƠNG 3

KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan