[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xây dựng quy trình nhập - xuất vật tư trong mô hình thực hành kế toán ảo tại khoa Tài chính kế toán

[/kythuat]
[tomtat]
Xây dựng quy trình nhập - xuất vật tư trong mô hình thực hành kế toán ảo tại khoa Tài chính kế toán
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN VẬT TƯ
1.1 Khái niệm
1.2 Đặc điểm
1.3 Chứng từ hạch toán và tài khoản sử dụng
1.4 Tính giá nguyên, vật liệu
1.5 Phương pháp kế toán hàng tồn kho
1.6 Một số nghiệp vụ nhập, xuất nguyên vật liệu chủ yếu
CHƯƠNG 2: XÂY DỰNG QUY TRÌNH NHẬP - XUẤT VẬT TƯ TRONG MÔ HÌNH THỰC HÀNH KẾ TOÁN ẢO
2.1 Mô hình về Công ty TNHH Lạc Hồng
2.2 Xây dựng quy trình nhập - xuất vật tư tại Công ty TNHH Lạc Hồng
2.3 Điều kiện để thực hiện và cách lập chứng từ, mẫu biểu sử dụng trong quy trình nhập - xuất vật tư
2.4 Kết hợp với Sinh viên khoa công nghệ thông tin mô phỏng quy trình trên phần mềm máy tính
CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ
3.1. Nhận xét về đề tài
3.2. Nhận xét về sản phẩm hoàn thành của Quy trình Nhập - Xuất Vật tư trên máy
3.3. Những công việc đã thực hiện được của đề tài
3.4. Những công việc chưa thực hiện được của đề tài
3.5. Đề nghị hướng phát triển

KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan