[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Mạnh Hưng Phát

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Mạnh Hưng Phát
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH THƯƠNG MẠI
1.1. Đặc điểm bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp kinh doanh thương mại
1.1.1. Đặc điểm của hoạt động kinh doanh thương mại
1.1.2. Bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.1.3. Nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp kinh doanh thương mại
1.2. Nội dung kế toán bán hàng trong doanh nghiệp thương mại
1.2.1. Chứng từ kế toán bán hàng
1.2.2. Tài khoản sử dụng
1.2.3. Phương pháp kế toán
1.3. Nội dung kế toán xác định kết quả bán hàng
1.3.1. Kế toán CP bán hàng và quản lý doanh nghệp
1.3.2. Kế toán xác định kết quả bán hàng
1.4. Hệ thống sổ kế toán sử dụng trong kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại các doanh nghiệp thương mại
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MẠNH HƯNG PHÁT
2.1. Tổng quan về công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Mạnh Hưng Phát
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
2.1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh
2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý
2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán.
2.1.5. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán
2.2. Thực trạng kế toán bán hàng tại công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Mạnh Hưng Phát
2.2.1. Phương thức bán hàng và phương thức thanh toán
2.2.2. Phương pháp tính giá vốn hàng xuất bán trong kỳ
2.2.3. Nội dung kế toán bán hàng tại công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Mạnh Hưng Phát
2.2.3.1. Chứng từ sử dụng
2.2.3.2. Tài khoản sử dụng
2.2.3.3. Trình tự kế toán bán hàng trên sổ kế toán
2.3. Kế toán xác định kết quả bán hàng tại công ty CP TM & DV Mạnh Hưng Phát
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MẠNH HƯNG PHÁT
3.1. Đánh giá thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Mạnh Hưng Phát.
3.1.1. Ưu điểm
3.1.2. Nhược điểm
3.1.3. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
3.2. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Mạnh Hưng Phát
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan